Υπόμνημα προς Υπουργό Δικαιοσύνης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

Προς κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

 

Σας συγχαίρουμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας και σας ευχόμαστε αγαστή συνεργασία με όλους τους φορείς του Υπουργείου μας.

Ο Σύλλογός μας, εκπροσωπώντας μεγάλο αριθμό των δικαστικών υπαλλήλων της χώρας μας και λειτουργώντας με σαφή γνώση ότι ο σκοπός της βέλτιστης απονομής της δικαιοσύνης συμπεριλαμβάνει την προσπάθεια όλων, της διοίκησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δικαστικών Λειτουργών, Δικαστικών Υπαλλήλων, θεωρεί χρέος του τη συμβολή του. Η επίτευξη των στόχων της επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης, της βελτίωσης των παρεχομένων προς τον πολίτη υπηρεσιών, της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και της επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων, προϋποθέτει την κάλυψη της βασικής ανάγκης κάθε εργαζομένου, ήτοι της εξασφάλισης και κάλυψης των στοιχειωδών αναγκών μέσω της αμοιβής του, η οποία σε ό,τι αφορά τον κλάδο μας έχει μειωθεί δραστικά, ενόσω ο φόρτος εργασίας μας έχει αυξηθεί, προκειμένου αυτός να παρακινηθεί για την κατάκτηση των ανωτέρω. Με γνώμονα ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι αποτελούν αρωγό στην απονομή της δικαιοσύνης, αποτυπώνουμε παρακάτω τα προβλήματα, που εμπίπτουν στη δική σας αρμοδιότητα, όπως αυτά καθημερινά βιώνονται από τους δικαστικούς υπαλλήλους της Θεσσαλονίκης και σας καταθέτουμε τις προτάσεις μας:

 

Α)  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

(κάλυψη  οργανικών θέσεων, επιμόρφωση δικαστικών υπαλλήλων, μηχανοργάνωση, οικονομική αναβάθμιση)

Α1) Προσλήψεις

Επειδή αυξήθηκε σημαντικά η ύλη των Δικαστικών Υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, συνεχώς αυξάνονται συνακόλουθα και οι ανάγκες σε προσωπικό της Γραμματείας των. Ωστόσο παρατηρείται το  οξύμωρο σχήμα, ενόσω οι ανάγκες είναι διαρκώς αυξανόμενες, ο αριθμός των δικαστικών υπαλλήλων συνεχώς μειώνεται (παραιτήσεις, αποσπάσεις Ε.Σ.Δ. και ΑΣΕΠ, μακροχρόνιες άδειες), καθώς δεν αναπληρώνεται με νέες προσλήψεις. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε το πρόβλημα έλλειψης δικαστικών υπαλλήλων στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, το οποίο προς μερική κάλυψη των κενών θέσεων προβαίνει σε κινήσεις που προσωρινά επιλύουν το πρόβλημα με αποσπάσεις υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την απορρύθμιση της εύρυθμης λειτουργίας και αυτών. Καθίσταται, επομένως, επιτακτική η ανάγκης ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης Γραμματέων Δικαστηρίων που κρίθηκαν επιτυχόντες στις προκηρύξεις 1Κ/2017, 2Κ/2017, 8Κ/2017 του ΑΣΕΠ.

Α2) Επιμόρφωση

Η επίτευξη, όμως, του στόχου πρόσληψης του απαραίτητου αριθμού δικαστικών υπαλλήλων θα πρέπει να συνδυαστεί με τη διαρκή επιμόρφωση αυτών. Ο δικαστικός υπάλληλος αρωγός και  φυσικός συνεργάτης των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, θα πρέπει να συμμετέχει σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα , ανάλογα με τη θέση που κατέχει  και το αντικείμενο εργασίας που επιτελεί (γραμματέας έδρας, ανάκρισης, εκτέλεσης, αυτοφώρων, αρχείου και κάθε δικαστικός υπάλληλος που συνδιαλέγεται με δικηγόρους και πολίτες). Η κάλυψη της θέσης εργασίας από τον κατάλληλο υπάλληλο με τις κατάλληλες γνώσεις προς επίτευξη της μέγιστης απόδοσης της κάθε υπηρεσίας προϋποθέτει και την επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων.

Α3) Νέες τεχνολογίες

Με την εισαγωγή βεβαίως των νέων τεχνολογιών (μηχανοργάνωση και φωνοληψία), παρουσιάζεται και ένα επιπλέον πρόβλημα, το πρόβλημα της τεχνικής στήριξης και κάλυψης των νέων αυτών υπηρεσιών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός της μη πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού, και συγκεκριμένα προγραμματιστών, χειριστών Η/Υ, τεχνικών δικτύων ηχοληπτών, απομαγνητοφωνητών κλπ, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την αυτόνομη, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών. Οι ανάγκες, ο χρόνος και η κοινωνία απαιτούν το «τέλος εποχής» για την σημερινή διαδικασία τήρησης των πρακτικών. Το στυλό και το τετράδιο πρέπει να αποτελέσουν ιστορία. Η εφαρμογή της θεσμοθετημένης πλέον απομαγνητοφώνησης των πρακτικών στην ποινική και πολιτική δίκη, σε όλους τους βαθμούς και όλες τις διαδικασίες, είναι το μέλλον και θα παρέχει ορθή και γρήγορη απονομή δικαιοσύνης με εγγυητή τον δικαστικό υπάλληλο και όχι τις ιδιωτικές εταιρίες.  

Α4) Επίδομα ειδικών συνθηκών

Εξίσου σημαντικό θέμα, είναι η επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών, που εντελώς αυθαίρετα η πολιτεία, αρχικά το αποδέσμευσε απ’ αυτό των Δικαστών και στη συνέχεια το κατάργησε εντελώς εντάσσοντάς μας, λόγω μνημονίων, στο μισθολόγιο του 2011, όπου η μισθολογική υποβάθμιση άγγιξε το 45% των αποδοχών μας.

Εμείς θεωρούμε ότι οι συνθήκες που βιώνουμε είναι ανάλογες με αυτές των Δικαστών, στους οποίους δίνεται ακόμα επίδομα ειδικών συνθηκών, και μάλιστα οι συνθήκες που βιώνουμε δεν είναι απλά «Ειδικές» αλλά ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ. Η έκρηξη βόμβας εν ώρα λειτουργίας των Δικαστηρίων τον Μάιο του 2010 το αποδεικνύει περίτρανα.

 

Β) ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Β1) Συντήρηση και βελτίωση και ασφάλεια υπάρχοντος κτιρίου

Ο Σ.Δ.Υ.Θ. ζητάει από την ηγεσία του Υπουργείου μας την άμεση επέμβαση σε θέματα επισκευής και συντήρησης του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Το Δικαστικό Μέγαρο είναι ένα κτίριο 50ετίας, παλιό και κακοσυντηρημένο. Ελλείψει τεχνικών υπηρεσιών και κονδυλίων δεν υπάρχει συντήρηση τα τελευταία χρόνια, δεν έχει βαφεί και δεν έχει ανακαινισθεί. Οι υποδομές είναι άθλιες σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, με αποτέλεσμα δικαστές, δικηγόροι, υπάλληλοι και κοινό να διαβιούν σε απαράδεκτες για την εποχή μας συνθήκες (υγρασία, τουαλέτες, κοινόχρηστοι χώροι).

Τεράστιο πρόβλημα επάρκειας χώρων παρουσιάζεται σε όλες τις Υπηρεσίες για την παροχή χώρων εργασίας στους εργαζομένους. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε με την κατασκευή χώρων ελαφράς κατασκευής (εσωτερικά του κτιρίου) σε οποιοδήποτε χώρο μπορούσε να καλύψει τις σχετικές εμβαδικές ανάγκες. Κλείστηκαν όμως κατ’ αυτό τον τρόπο σχεδόν όλες οι εσοχές και οι διάδρομοι στα άκρα τους και μηδενίστηκε ο εξαερισμός του κτιρίου και ο φωτισμός των κοινόχρηστων χώρων. Μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4055/12 οι  ανάγκες για εξεύρεση χώρων προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες του Ειρηνοδικείου στις νέες διαδικασίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.

Μετά την κατασκευή δύο ακροατηρίων και ενός χώρου γραφείων στο υπόγειο μειώθηκε δραστικά ο χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων των εργαζομένων κατά 30 %, τα δε αυτοκίνητα πλέον εξ ανάγκης καταλαμβάνουν κάθε τετραγωνικό του εναπομείναντος χώρου ακόμη και των διαδρόμων δημιουργώντας έτσι σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας σε περίπτωση ατυχήματος ή πυρκαγιάς. Για την λύση του προβλήματος αυτού, ζητούμε την παραχώρηση σ’ όλους τους εργαζομένους του χώρου του ΤΑΧΔΙΚ που μισθώνεται τώρα στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ως χώρος πάρκινγκ.

Πρόβλημα ασφάλειας υπάρχει και από την ύπαρξη των ακροατηρίων στον υπόγειο χώρο, διότι είναι πλέον εύκολη η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων, αλλά και σε άλλους χώρους και σημαντικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και έτσι είναι τεράστιος ο κίνδυνος κλοπών (έχουν ήδη συμβεί), αλλά κυρίως δολιοφθορών

Να τονιστεί επίσης ότι η χρήση ξεπερασμένων τεχνικών μέσων δε συνάδει με την ποιότητα των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει το ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί στο χώρο αυτό.

 

Β2) Λειτουργία Ιατρείου

Άμεση και επιτακτική θεωρούμε την επαναλειτουργία του ιατρείου στο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου., η οποία κακώς σταμάτησε πριν χρόνια, ελλείψει πρόβλεψης μισθοδοσίας ιατρού από το Υπουργείο μας. Το κτίριο είναι επισκέψιμο από χιλιάδες κόσμου καθημερινά. Τελευταίο τραγικό συμβάν που θα μπορούσε ίσως να αποφευχθεί! ο θάνατος δικηγόρου στην είσοδο του κτιρίου, από ανακοπή.

 

Β3) Μετεγκατάσταση Ειρηνοδικείου Λαγκαδά

Ένα ακόμα βασικό και καίριο θέμα που αφορά την εφετειακή περιφέρεια της Θεσσαλονίκης είναι το Ειρηνοδικείο Λαγκαδά, όπου απαιτείται η άμεση μεταστέγαση καθώς για το υπάρχον κτίριο υπάρχει σχετική αναφορά της Πολεοδομίας από τον Οκτώβριο του 2018, η οποία το χαρακτηρίζει ακατάλληλο προς χρήση. Επί του θέματος είναι πλήρως ενημερωμένο το υπουργείο, δυστυχώς όμως δεν έχει δοθεί ακόμα λύση με κίνδυνο ακόμα και ανθρώπινων ζωών.

 

Επίσης θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι η απονομή της Δικαιοσύνης σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες είναι σε οριακό σημείο. Η αδυναμία εκδίκασης των υποθέσεων είναι καθημερινό φαινόμενο, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του θεσμού της δικαιοσύνης, την δημιουργία του φαινόμενου της αρνησιδικίας και την ταλαιπωρία των διαδίκων και των δικηγόρων.

Σε καμία δε περίπτωση η λύση δεν βρίσκεται, όπως ισχυρίζονται μερικοί, στην παράταση του ωραρίου λειτουργίας των Δικαστηρίων. Η θεσμοθετημένη εφαρμογή του ωραρίου λειτουργίας των Δικαστηρίων, παρέχει αξιοπρεπείς συνθήκες απονομής δικαιοσύνης σε όλους τους εμπλεκόμενους στην πολιτική και ποινική δίκη. Εμείς προτείνουμε, την πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού (Γραμματέων, Δικαστών, Εισαγγελέων) την εξεύρεση χώρων και δημιουργία νέων ακροατηρίων, τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ,την  εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την μείωση του αριθμού των πινακίων σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στους κανονισμούς λειτουργίας των Δικαστηρίων και πιστεύουμε ότι έτσι  θα γίνει πραγματικότητα η γρήγορη δίκη.

 

Γνωρίζοντας ότι για την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων το οικονομικό κόστος είναι σοβαρό για την Ελληνική Οικονομία, πιστεύουμε ότι αυτό δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο για το λόγο ότι η Δικαιοσύνη ως θεσμός, εκ των βάθρων της Δημοκρατίας, με τις υπηρεσίες της προς τον πολίτη συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα ζωής και δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με καθαρά λογιστικά κριτήρια.

 

Ελπίζουμε στην άμεση ανταπόκριση σας για την επίλυση των προβλημάτων των Δικαστικών Υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, πρόθυμοι να συμβάλλουμε από την πλευρά μας με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

 

Μετά τιμής

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΚΩΣΤΑΣ  ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ                                   ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.Γενικό Γραμματέα  Υπουργείου Δικαιοσύνης – Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2.Βουλευτές Νομού Θεσσαλονίκης.

3.Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας.

4.Εκπρόσωπο Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας.

5.Προϊσταμένους Δικαστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης.

6.Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here