Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής Δικαστικών Υπαλλήλων.

Η «αναθεώρηση» του δικαστικού χάρτη της χώρας μας, μέσα από το «Ταμείο Ανάκαμψης», την «τεχνική βοήθεια» της Παγκόσμιας Τράπεζας και τον νέο Κώδικα, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των «μεταρρυθμίσεων» που αποσκοπούν στη διαμόρφωση μιας Δικαιοσύνης που θα λειτουργεί με δημοσιονομικά κριτήρια «προσφοράς και ζήτησης», ανοίγοντας τον δρόμο για κατάργηση και συγχώνευση Δικαστηρίων, πλήττοντας τους υπηρετούντες σε αυτά, δικαστικούς υπαλλήλους και δικηγόρους.

Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία εργαλείου επιδόσεων των δικαστικών υπαλλήλων, μέσω του οποίου θα θεσπίζονται στόχοι και δείκτες επιδόσεων. Πρόκειται για μια γενικότερη κατεύθυνση σε όλο τον Δημόσιο Τομέα, η οποία προωθεί την κατηγοριοποίηση των συναδέλφων, την διάσπαση και τον ανταγωνισμό. Ήδη από το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης» και την «Έκθεση Πισσαρίδη» ήταν καθαρή η κατεύθυνση για τη διαμόρφωση ενός οικονομοτεχνικού πλαισίου λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών. Το άρθρο 27 του παραπάνω σχεδίου νόμου, ορίζει ότι η αξιολόγηση των δικαστικών υπαλλήλων δεν θα γίνει με κριτήρια ποιοτικά , αλλά ποσοτικά κριτήρια.

Γιατί  προωθούν την απελευθέρωση ωραρίου μέσω συστήματος ανταμοιβής,  ενώ θα έπρεπε για κάθε ώρα εργασίας πέραν του ωραρίου να καταβάλλεται στον δικαστικό υπάλληλο αμοιβή υπερωρίας;

Γιατί χρησιμοποιούν την ανταμοιβή των δικαστικών υπαλλήλων, που προωθεί το νομοσχέδιο ως μέσο εξαγοράς τους για εργασία πέραν του ωραρίου αντί να αποτελεί επιβράβευση της εργασίας που παρέχει ήδη ο δικαστικός υπάλληλος εντός του ωραρίου του; Γιατί προσπαθούν να επιβάλλουν εντατικοποίηση της εργασίας, όταν ήδη οι δικαστικοί υπάλληλοι υπερβάλλουν εαυτόν καθημερινά για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους;

Το σύστημα ανταμοιβής δικαστικών υπαλλήλων (άρθρο 27), όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν αναφέρεται σε ένα ισόποσο επίδομα, αλλά σε ένα ποσό που θα εξαρτάται από δείκτες απόδοσης, θα υπολογίζεται με βάση την μισθολογική ωρίμανση και την θέση ευθύνης, θα υπόκειται σε κρατήσεις και φόρο. Την ίδια στιγμή παραμένει αδιευκρίνιστο εάν τα κριτήρια θα είναι ανά Τμήμα ή και κατηγορία υπαλλήλων καθώς και ποιος θα καθορίζει την απόδοση και με ποια κριτήρια. Θα είναι μόνο για τρία χρόνο από ένα συνολικό πόσο 11.000.000 ευρώ. Ως πρώτος μήνας θα είναι ο Ιανουάριος του 2023 και θα καταβληθεί το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, δηλαδή θα πληρωθεί πρώτη φορά το 2024!!!!

Η εργασία μας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μετρήσιμη και να υπόκειται σε ποσοτικοποιημένα κριτήρια. Η εργασία του Δικαστικού Υπαλλήλου προσδιορίζεται με σαφήνεια στους κώδικες και στον οργανισμό λειτουργίας των δικαστηρίων που ορίζουν ανελαστικές προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν. Οι Δικαστικοί υπάλληλοι καθημερινά αποδεικνύουν με την εργασία τους ότι οι «στόχοι» εκπληρώνονται στην ώρα τους. Επιπλέον, η εργασία μας εξαρτάται και από τον χρόνο που οι Εισαγγελείς και Δικαστές διεκπεραιώνουν τις δικογραφίες που έχουν χρεωθεί ατομικά ο καθένας. Οι αποδοχές μας δεν μπορούν να μπουν στη διαδικασία της επίτευξης «επιδόσεων», «οροσήμων» και «χρονομέτρησης».

Για τους λόγους αυτούς, το όποιο επίδομα δοθεί θα πρέπει αν είναι ισόποσο χωρίς διαχωρισμούς ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία, τη θέση, το βαθμό, τον μισθό, την υπηρεσία και τον τόπου που υπηρετούμε. Είναι το ελάχιστο για τους δικαστικούς υπαλλήλους που εργάζονται υπερεντατικά, λόγω των σημαντικών οργανικών κενών και της κατακόρυφης αύξησης των υποθέσεων λόγω των lockdown, σε συνθήκες πιεστικές και δυσμενείς για την υγεία τους.

Ο κλάδος μας είναι σταθερά προσανατολισμένος στα δύο κύρια ζητήματα που έχουν σχέση με την κάλυψη του μεγάλου αριθμού των κενών οργανικών θέσεων και τη οικονομική αναβάθμιση όλων των δικαστικών  υπαλλήλων με τη  επαναθεσμοθέτηση ενός αξιοπρεπούς ποσοτικά επιδόματος ειδικών συνθηκών,

Θεσσαλονίκη,

Για το Δ.Σ

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
             Τριαντάφυλλος Φούντας                  Δήμητρα Τζημούρτα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here