Συνεδρίαση Δ.Σ. 28.6.2021 για εκλογή Προεδρείου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28 Ιουνίου 2021

Αριθμός Πρακτικού 41

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 28 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 συνεδρίασε, το Διοικητικό Συμβούλιου του Σ.Δ.Υ.Θ. μετά από την από 22-6-2021 παραίτηση του Κωνσταντίνου Βαφειάδη από την θέση του Προέδρου και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με παρόντες τους Εμμανουήλ Κωνσταντινίδη, Τριανταφυλλο Φούντα, Χριστίνα Χριστογιάννη, Αντωνία Παπούδη, Χρυσούλα Αλεξανδρή, Σοφία Γκιόκα και Ιωάννα Κατσαρού και με απόντα τον Ευστράτιο Κοσμόγλου. που κλήθηκαν από τον πρώτο πλειοψηφούντα σύμβουλο κατά σειρα εκλογής Εμμανουήλ Κωνσταντινίδη, όπως αυτή (η σειρά) πρέκυψε από τις εκλογές που έγιναν στις 11 Απριλίου 2019, για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και την παραίτηση του Κωνσταντίνου Βαφειάδη.

Στη θέση του παρετηθέντος Κωνσταντίνου Βαφειαδη, εκλείθησαν κατά σειρά εκλογής: α) ο Αθανάσιος Γεωργούλας (δέκατος), ο οποίος δεν αποδέχτηκε τη θέση στο Δ.Σ. με γραπτή δήλωσή του, β) ο Ζαφείτιος Κωνσταντινίδης (ενδέκατος), ο οποίος δεν αποδέχτηκε τη θέση στο Δ.Σ. με γραπτή δήλωσή του και γ) ο Ηλίας Γεωργιάδης (δωδέκατος) ο οποίος προσήλθε και αποδέχτηκε την θέση του στο Δ.Σ.

Ακολούθως, ο πλειοψηφών σύμβουλος της πλειοψηφούσας παράταξης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης, πήρε το λόγο και δήλωσε ότι προτείνει η συγκρότηση του Προεδρείου να γίνει αναλογικά και διαπαραταξιακά και ζήτησε την συμμετοχή όλων των παρατάξεων. Οι εκπρόσωποι της άλλης παράταξης πήραν τον λόγο και δήλωσαν ότι συμφωνούν με διαπαραταξιακό και αναλογικό Προεδρείο.

Από την ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, προτάθηκε για πρόεδρος ο Τριαντάφυλλος Φούντας.

Από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, προτάθηκε για την θέση του γενικού γραμματέα, η Ιωάννα Κατσαρού.

Από την ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, προτάθηκε για αντιπρόεδρος η Παπούδη Αντωνία.

Από την ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, προτάθηκε, για ταμίας ο Κοσμόγλου Ευστράτιος.

Από την ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ δήλωσε υποψηφιότητα για την θέση του αναπληρωτή γενικού γραμματέα ο Γεωργιάδης Ηλίας.

Από την ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, προτάθηκε για υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων η Χριστογιάννη Χριστίνα.

Κατόπιν αφού, μοιράστηκαν χαρτάκια (ως ψηφοδέλτια) για την αναγραφή σ΄ αυτά του ονόματος του υποψηφίου για την κάθε θέση, άρχισε η μυστική ψηφοφορία.

Στη συνέχεια μετά το άνοιγμα αυτών, προέκυψαν, τα εξής:

Για την θέση του Προέδρου, σε σύνολο εννέα (8) ψηφοδελτίων, βρέθηκαν οκτώ (8) έγκυρα, που έλαβε ο Τριαντάφυλλος Φούντας.

Για την θέση του Γ. Γραμματέα σε σύνολο οκτώ (8) ψηφοδελτίων, βρέθηκαν οκτώ (8) έγκυρα, που έλαβε η Ιωάννα Κατσαρού.

Για την θέση του Αντιπροέδρου σε σύνολο οκτώ (8) ψηφοδελτίων, βρέθηκαν οκτώ (8) έγκυρα, που έλαβε η Αντωνία Παπούδη.

Για την θέση του Ταμία σε σύνολο οκτώ (8) ψηφοδελτίων, βρέθηκαν οκτώ (8) έγκυρα, που έλαβε ο Κοσμόγλου Ευστράτιος.

Για την θέση του Αναπληρωτή Γ. Γραμματέα, σε σύνολο οκτώ (8) ψηφοδελτίων, βρέθηκαν οκτώ (8) έγκυρα, που έλαβε ο Ηλίας Γεωργιάδης.

Για τη θέση του υπευθύνου Δημοσίων σχέσεων σε σύνολο οκτώ (8) ψηφοδελτίων, βρέθηκαν οκτώ (8) έγκυρα, που έλαβε η Χριστίνα Χριστογιάννη.

Έτσι η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τριαντάφυλλος Φούντας

Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιωάννα Κατσαρού

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντωνία Παπούδη

ΤΑΜΙΑΣ : Κοσμόγλου Ευστράτιος

ΑΝΑΠΛ. Γ.Γ.: Ηλίας Γεωργιάδης

ΥΠ. ΔΗΜ. ΣΧ : Χριστίνα Χριστογιάννη

ΜΕΛΗ: Χρύσα Αλεξανδρή

Σοφία Γκιόκα

Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης

Το Δ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον Ταμία, από κοινού, για τη διενέργεια συναλλαγών με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ και την ALPHA BANK.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Πρόεδρος και πρότεινε οι τακτικές συνεδρίασης του Δ.Σ. να γίνονται δύο φορές το μήνα κάθε 1η και 3η Τετάρτη και ψηφίσθηκε ομόφωνα.

Στο σημείο αυτό έληξε η συνεδρίαση.

Θεσσαλονίκη 28 Ιουνίου 2021

Για το Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τριαντάφυλλος Φούντας

Ιωάννα Κατσαρού

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here