ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ του Σ.Δ.Υ.Θ. για την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοίκησης, Διαχείρισης & Λειτουργίας του Δ.Μ.Θ.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Να προστεθεί στη σύμβαση με το συνεργείο καθαρισμού πρόβλεψη για την καθαριότητα του υπόγειου χώρου πάρκινγκ με ειδικό μηχάνημα που θα καλύπτει τον συγκεκριμένο χώρο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  • Αλλαγές στον Γενικό Κανονισμό Διοίκησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας ΔΜΘ

α)Αφαίρεση από το άρθρο 3, της παραγράφου Γ5, «οι υπάλληλοι του χώρου στάθμευσης των αυτοκινήτων είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των αυτοκινήτων κατά το χώρο στάθμευσης τους.»

β)Να αλλαχθεί το άρθρο 3 παράγραφος Γ8, από “Τον έλεγχο για την ασφάλιση όλων των θυρών των προσβάσεων  του χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων προς το εσωτερικό του ΔΜΘ” στο “Τον έλεγχο για την ασφάλιση των δύο θυρών πρόσβασης των εισερχόμενων- εξερχόμενων αυτοκινήτων στο χώρο σταθμεύσεως του Δικαστικού Μεγάρου”.

  • Να δοθούν στην μόνιμη αστυνομική  δύναμη του ΔΜΘ   κάρτες εισόδου και οι υπόλοιποι αστυνομικοί να εισέρχονται από τις ελεγχόμενες πύλες.
  • Να υπάρχει προσωπικό από την συμβεβλημένη εταιρεία φύλαξης και στην είσοδο του υπογείου χώρου στάθμευσης για έλεγχο των πιστοποιητικών covid.

ΑΥΞΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ

Από τη στιγμή που υπάρχει σύμβαση του υπουργείου Δικαιοσύνης με ιδιωτικό πάρκινγκ για μίσθωση 70 θέσεων που θα διατίθενται σε δικαστικούς λειτουργούς θα πρέπει να αυξηθούν οι θέσεις παρκινγκ Δικαστικών Υπαλλήλων τουλάχιστον κατά 25 θέσεις στον υπόγειο χώρο  ώστε να υπάρχει αναλογικότητα στον καταμερισμό των θέσεων αλλά και για να μην μένει ούτε μία κενή θέση από τις 70 θέσεις που πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο.

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  • Διατήρηση των 4 μονίμων υπαλλήλων του υπόγειου χώρου στάθμευσης.
  • Ορισμός τριών επικουρικών υπαλλήλων, 1 από Πρωτοδικείο, 1 από Εισαγγελία Εφετών και 1 από Εφετείο.
  • Ορισμός 3 αναπληρωματικών υπαλλήλων όπως παραπάνω που θα καλύπτουν τους επικουρικούς υπαλλήλους.

ΕΡΜΑΡΙΑ

Κατασκευή ερμαρίων στον χώρο του υπόγειου χώρου στάθμευσης για εξυπηρέτηση των δικαστικών λειτουργών που παρκάρουν τα αυτοκίνητα τους στο μισθωμένο πάρκινγκ ώστε να μπορούν να αφήνουν με ασφάλεια δικογραφίες.

Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2021

Για το Δ.Σ

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τριαντάφυλλος ΦΟΥΝΤΑΣ                      Ιωάννα ΚΑΤΣΑΡΟΥ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here