Υπόμνημα προς Υπουργό Δικαιοσύνης

Δημοσιεύουμε το υπόμνημα που δώσαμε στον  κ. Κοντονή κατά την επίσκεψη του, στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο της εφαρμογή του ΟΣΔΥ ΠΠ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προς κ. Υπουργό Δικαιοσύνης. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η καθολική εφαρμογή του ΟΣΔΥ ΠΠ φέρνει ριζικές αλλαγές στη ροή, οργάνωση και διαχείριση της δικαστικής ύλης.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι εργαζόμενοι πάντα με φιλοτιμία και με αίσθημα ευθύνης στον ευαίσθητο χώρο της Δικαιοσύνης οφείλουμε να εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας και τις θέσεις μας, για ελλείψεις που παρατηρούνται και βελτιώσεις που χρειάζονται, συγκεκριμένα:

α. Ελλιπείς υποδομές

Ολόκληρη η πολιτική και ποινική διαδικασία πλέον διεκπεραιώνεται μηχανογραφικά και μάλιστα διαδικτυακά. Πλην όμως, οι υπολογιστές είναι προηγουμένων δεκαετιών, ενώ πολλοί υπολογιστές τρέχουν ακόμα μη ασφαλή, μη υποστηριζόμενα και πεπαλαιωμένα λειτουργικά συστήματα Windows XP. Αποτέλεσμα, να παρατηρούνται κολλήματα, καθυστερήσεις και εμπλοκή στη διαδικασία, ιδιαίτερα σε επείγουσες διαδικασίες (παραγραφόμενες υποθέσεις ή αυτόφωρη διαδικασία). Οι εκτυπωτές επίσης είναι παλαιοί και μη κατάλληλοι (για Α3 εκτυπώσεις Πινακίων π.χ.). Τέλος, ακόμα και οι παλαιές οθόνες έχουν ακατάλληλη ανάλυση, μέγεθος και αναλογία (4:3), και δεν διευκολύνουν τους χρήστες να επεξεργαστούν το πλήθος των πληροφοριών στις πολλές διαδοχικές οριζόντιες καρτέλες.

Χωροταξικά, απουσιάζουν τα κατάλληλα γραφεία και είναι γνωστό το κτιριακό πρόβλημα των δικαστηρίων της Θεσσαλoνίκης.

β. Ελλιπής Εκπαίδευση

Τα σεμινάρια με τη μορφή παρουσιάσεων σε ομάδες υπαλλήλων, μέσω skype και χωρίς να έχουν Η/Υ με το πρόγραμμα μπροστά τους, αυτονόητο είναι να μην μπορούν να καλύψουν το εύρος των περιπτώσεων και να χορηγήσουν αρχικά την απαραίτητη ευχέρεια στους χρήστες προκειμένου να ανταπεξέλθουν ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις ή λάθη στη διεκπεραίωση. Αυτό γίνεται ακόμα πιο εμφανές σε χρονικά πιεστικές εργασίες.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας που βρίσκεται στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες για να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους και να λύσει δυσχέρειες και προβλήματα. Λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας θα πάρει αρκετό διάστημα για να φτάσει το σύστημα σε ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργικότητας οπότε θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η παρουσία ικανού αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού της εταιρείας τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η παρουσία του είναι απαραίτητη για να αντισταθμιστεί η ελλιπής εκπαίδευση που παρασχέθηκε στο προσωπικό.

γ. Διάρθρωση Προγράμματος/Ροή Εργασιών

Η αλλαγή στον μηχανογραφικό τρόπο καταχώρησης, η ανάγκη καταχώρησης πλήθους στοιχείων, ο όγκος της δικαστηριακής ύλης σε συνδυασμό με τα πολλά στάδια της διαδικασίας, θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό της ίδιας της μηχανογραφικής εφαρμογής. Η εισαγωγή του μηχανογραφικό τρόπου εργασίας θα πρέπει να γίνει παράλληλα με αναδιανομή και αύξηση των θέσεων εργασίας ανά κατάστημα και τμήμα για την κατά το δυνατόν ομαλή μετάβαση στο νέο τρόπο εργασίας. Ο νέος τρόπος καταχώρησης της εφαρμογής έχει τριπλασιάσει τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας των υπαλλήλων, δημιουργώντας αυξημένες ανάγκες για την πλήρωση των ήδη κενών οργανικών θέσεων και την αύξηση τους. Θα πρέπει να σημειωθεί το οξύμωρο ότι στα δικαστήρια η είσοδος νέας τεχνολογίας αντί να μειώσει τον απαιτούμενο αριθμό υπαλλήλων, τον αυξάνει.

Επιπλέον η ελλιπής πληροφόρηση από την ιστοσελίδα www.solon.gov.gr του Υπουργείου Δικαιοσύνης δημιουργεί τις ίδιες ανάγκες προσέλευσης διαδίκων στο χώρο των δικαστηρίων προκειμένου να πληροφορηθούν την πορεία της υπόθεσης τους

Συνακόλουθα, θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι αποδεχόμαστε το νέο σύστημα και την εφαρμογή του καθόσον μελλοντικά θα εισφέρει στην καλύτερη λειτουργία των δικαστηρίων. Όμως η έναρξη της εφαρμογής ΟΣΔΥ ΠΠ με τις υπάρχουσες σήμερα ελλείψεις στη δομή της, εγκυμονεί πλήθος κινδύνων λάθους ή παράλειψης από τους χρήστες δικαστικούς υπαλλήλους, με εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο πειθαρχικών διώξεων στο εγγύς μέλλον. Για όλες αυτές τις ενδεικτικά αναφερόμενες αδυναμίες του νέου τρόπου εργασίας, για τις όποιες ελλείψεις σχεδιασμού, προετοιμασίας, οργάνωσης και συντονισμού, ο μόνος που δε φέρει ευθύνη είναι ο/η δικαστικός υπάλληλος-χρήστης, που, όμως, για ακόμα μία φορά θα κληθεί να εκτελέσει το καθήκον του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και φιλοτιμία και αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί και να ανταμειφθεί από την πολιτική εξουσία.

Για το Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη 20-10-2017

                      Ο Πρόεδρος                                           Η Γενική Γραμματέας

             Τριαντάφυλλος Φούντας                                     Άννα Αρναούτη

Κοινοποίηση:

1.Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης – Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2.Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας.

3.Προϊσταμένους Δικαστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης.

4.Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here