Ερώτηση βουλευτή Κ. Βελόπουλου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δικαστικοί Υπάλληλοι και απαντήσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  Θεσσαλονίκη, 28/11/2022

  Του:               Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

  ΠΡΟΣ:            Τoν κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

  Τoν κ. Υπουργό Εσωτερικών

  ΘΕΜΑ:           «Σωρεία προβλημάτων αντιμετωπίζουν οι Δικαστικοί Υπάλληλοι της χώρας»

   Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

  Στο από 27/10/2022 Υπόμνημα της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος αναφέρονται τα ποικίλα προβλήματα που ταλανίζουν τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της χώρας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα οποία είναι συνυφασμένα με τη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης. Αρχικά, στο άνω υπόμνημα αναφέρεται το τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης όλων των κλάδων και κατηγοριών των Δικαστικών Υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, επί συνόλου 8.769 οργανικών θέσεων Δικαστικών Υπαλλήλων όλων των Κλάδων και Κατηγοριών, υπηρετούν 5.966, δηλαδή υπάρχουν 2.803 κενές θέσεις. Με άλλα λόγια, η αναλογία Δικαστικών / Δικαστικών Υπαλλήλων μειώνεται συνεχώς και σήμερα η αντιστοιχία είναι 1,09 Δικαστικοί Υπάλληλοι ανά Δικαστικό Λειτουργό, όταν η αντίστοιχη αναλογία κατά μέσο όρο στις χώρες της Ε.Ε. ανέρχεται στο 3,5 προς 1. Το Πρωτοδικείο Αθηνών, που αποτελεί το μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας, λειτουργεί με κενές θέσεις στη Γραμματεία του που ξεπερνούν το 45% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων, οι υπηρετούντες Δικαστές είναι 432 και Δικαστικοί Υπάλληλοι 431, ενώ στο Εφετείο Αθηνών υπηρετούν 320 Δικαστές και οι Δικαστικοί Υπάλληλοι είναι 142. Τα προβλήματα υποστελέχωσης δυστυχώς δεν αφορούν μόνο τις δικαστικές υπηρεσίες της Αττικής. Παρόμοια προβλήματα εμφανίζονται και στις Δικαστικές Υπηρεσίες του Λασιθίου Κρήτης, όπου στο σύνολο του Νομού είναι κενές οι μισές οργανικές θέσεις (ήτοι, 23 από τις 47), ενώ στην έδρα των Δικαστηρίων στη Νεάπολη Λασιθίου, οι τρεις μεγαλύτερες υπηρεσίες (Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών και Ειρηνοδικείο) λειτουργούν με μόλις 13 Δικαστικούς Υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων και 2 Επιμελητών Δικαστηρίων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών(!) Αλγεινή εντύπωση προκαλεί επίσης ότι από το 2017 δεν έχει υλοποιηθεί κανένας διαγωνισμός και παρά την έγκριση των κονδυλίων βρίσκονται σε εκκρεμότητα οι προσλήψεις: α) 172 θέσεων από αναπληρώσεις των διαγωνισμών του 2017, β) 25 θέσεων από προκήρυξη για κάλυψη κενών σε νευραλγικές περιοχές, όπως παραμεθόριος και νησιά, γ) 250 θέσεων από την πρόβλεψη για προσλήψεις του 2022 που δεν έγιναν ποτέ και δ) 391 θέσεων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών για το 2023. Παρά τα τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης φέρεται να εγκρίνει όλες τις ανωτέρω προσλήψεις με την Εθνική Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων που δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί, χωρίς όμως να υπολογίζεται ότι αυτό θα είναι χρονοβόρο ελλείψει αρχικής οργάνωσης και υποδομών. Ένεκα της επιτακτικής ανάγκης για στελέχωση, η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος προτείνει με τη δημιουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων να υλοποιηθεί η πρόσληψη των 391 Δικαστικών Υπαλλήλων που ανακοινώθηκε και αφορά το 2023, καθώς και όλες οι προηγούμενες (447) να προκηρυχθούν άμεσα σύμφωνα με το άρθρο

  11 του Ν. 4798/2021. Υπενθυμίζεται δε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης απέρριψε την πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη του συνόλου των Δικαστικών Υπαλλήλων με τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που θα γίνει τον Μάρτιο του 2023, επιμένοντας να υλοποιήσει όλες τις προσλήψεις Δικαστικών Υπαλλήλων μετά από την ίδρυση της άνω Εθνικής Σχολής. Όλα τα ανωτέρω, έχουν τεράστιο αντίκτυπο τόσο στην ταχύτητα απονομής της ελληνικής Δικαιοσύνης όσο και στις συνθήκες, όπου εργάζονται οι ελάχιστοι δικαστικοί υπάλληλοι. Ως εκ τούτου, οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, των οποίων οι αποδοχές μειώθηκαν κατά 30% τα μνημονιακά έτη, καθημερινά εργάζονται υπερωριακά και υπερεργασιακά υπό δύσκολες συνθήκες, υπερβάλλοντας εαυτόν, προκειμένου να φέρουν εις πέρας τον τεράστιο όγκο εργασίας που έχει προκύψει. Για τους λόγους αυτούς, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης, η Κυβέρνηση ανάμεσα στην άμεση επίλυση των προαναφερόμενων προβλημάτων οφείλει να επαναφέρει το επίδομα ειδικών συνθηκών, άμεσα συνδεδεμένου με την ιδιαιτερότητα του κλάδου.

  Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

  Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Προτίθεσθε να υλοποιήσετε την πρόταση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος για άμεση πρόσληψη προσωπικού με τη δημιουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων;
  2. Για ποιον λόγο ευρίσκονται σε εκκρεμότητα εκατοντάδες προσλήψεις, παρά το γεγονός ότι έχουν εγκριθεί τα απαραίτητα κονδύλια;
  3. Σε τι ενέργειες θα προβείτε, προκειμένου να αυξηθούν οι αποδοχές των Δικαστικών Υπαλλήλων σε προμνημονιακά επίπεδα;
  4. Σε τι περαιτέρω ενέργειες θα προβείτε, έτσι ώστε να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα υποστελέχωσης των δικαστικών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα;
  5. Διατίθεσθε να επαναφέρετε το επίδομα ειδικών συνθηκών;

  Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 1122/28-11-2022 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, με θέμα: «Σωρεία προβλημάτων αντιμετωπίζουν οι Δικαστικοί Υπάλληλοι της χώρας» θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

  Το Υπουργείο μας καταβάλλει διαρκή προσπάθεια προκειμένου να βελτιωθούν και να αναβαθμιστούν οι υποδομές των Δικαστικών Υπηρεσιών της Χώρας μέσω των πόρων που διαθέτει από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού καθώς και του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), εντός των πλαισίων της υφιστάμενης δημοσιονομικής πραγματικότητας.

  Ειδικότερα, για τις λειτουργικές δαπάνες όλων των Δικαστηρίων της Χώρας και κατόπιν αιτημάτων των Υπηρεσιών τους, το Υπουργείο μας δαπάνησε το ποσό των 5.235.350,00 ευρώ για το έτος 2021 και το ποσό των 5.015.675,00 ευρώ έως 30/11/2022 για το τρέχον έτος (2022). Τα χρήματα αυτά προήλθαν από τον τακτικό προϋπολογισμό. Επιπροσθέτως για δαπάνες εύρυθμης λειτουργίας και τήρησης υγειονομικών όρων δαπανήθηκε για τα έτη 2021 και 2022 (συγκεκριμένα για τα Δικαστήρια που αναφέρονται στην ως άνω Ερώτηση): α) για το Πρωτοδικείο Αθηνών το ποσό των 254.180,76 ευρώ, β) για το Εφετείο Αθηνών το ποσό των 7.514,21 ευρώ, γ) για το Πρωτοδικείο Λασιθίου το ποσό των 12.399,28 ευρώ και δ) για την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου το ποσό των 6.000,00 ευρώ.

  Ακόμα, όσον αφορά τη γενικότερη συντήρηση και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Πρωτοδικείου Αθηνών, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το αρ.64 του Ν. 3900/2010, περί ετήσιας χρηματοδότησης των δικαστηρίων από το ΤΑΧ.ΔΙΚ. εγκρίθηκαν για το έτος 2021 πιστώσεις ύψους 2.193.783,76 ευρώ και για το έτος 2022 πιστώσεις ύψους 1.518.894,30 ευρώ . Επίσης το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ενέκρινε για το έτος 2021, πιστώσεις 1.251.186,93 ευρώ και για το έτος 2022 το ποσό των 309.640,25 ευρώ για το Εφετείο Αθηνών. Ακόμα για το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, στο οποίο υπάγονται το Πρωτοδικείο και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου, το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ενέκρινε το ποσό των 283.081,00 ευρώ. Ειδικότερα για τα Δικαστήρια που αναφέρονται στην Ερώτηση δαπανήθηκαν για τα έτη 2021-2022: α) για το Πρωτοδικείο Αθηνών το ποσό των 100.967,60 ευρώ, β) για το Εφετείο Αθηνών το ποσό των 67.991,56 ευρώ, γ) για το Πρωτοδικείο Λασιθίου το ποσό των 22.374,82 ευρώ και δ) για την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου το ποσό των 1.934,40 ευρώ.

  Όσον αφορά τη στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας με δικαστικούς υπαλλήλους θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

  1. Σύσταση κατεύθυνσης δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι).

  Με τον υπ’αριθμ. 5001/2022 (Λ’ 227), προσφάτως ψηφισθέντα νόμο με τίτλο: “Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών» πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κλείνει ένας μεγάλος κύκλος μεταρρυθμίσεων που επιτελέστηκε από το Υπουργείο μας.

  Με τις διατάξεις του ως άνω νόμου συστήνεται για πρώτη φορά κατεύθυνση δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ) που αφορά τον κλάδο των Γραμματέων όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ). Ειδικότερα ρυθμίζεται ο τρόπος επιλογής και η διαδικασία εκπαίδευσης των επιλεγέντων, καθώς και η διαρκής επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας απονομής της Δικαιοσύνης.

  Συγκεκριμένα, καθιερώνεται η πρόσληψη των δικαστικών υπαλλήλων με εισαγωγικό διαγωνισμό στην ΕΣΔι που θα προκηρύσσεται κάθε έτος προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου των Γραμματέων όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ). Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται από επιτροπή που απαρτίζεται από τρεις ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, έναν δικαστικό υπάλληλο (Προϊστάμενο Διεύθυνσης Γραμματείας Εφετείου ή Διοικητικού Εφετείου), ένα μέλος ΔΕΠ και τρία μέλη του ΛΣΕΠ και περιλαμβάνει δύο (2) στάδια, γραπτό και προφορικό.

  Το πρώτο στάδιο , το οποίο διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, εντός του τρίτου δεκαημέρου του μηνός Ιουνίου, περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, σε τρεις θεματικές ενότητες και ειδικότερα: α) θέμα γενικής παιδείας, β) θέμα σχετικό με την οργάνωση των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών και γ) στοιχεία Δικαίου, Ιδίως Συνταγματικού και Δικονομικού, με τη μορφή γραπτού δοκιμίου ή θεμάτων πολλαπλής επιλογής. οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο, το οποίο συνίσταται σε προφορική εξέταση.

  Οι επιτυχόντες εγγράφονται στην ΕΣΔι, ως δόκιμοι δικαστικοί υπάλληλοι και λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους αποδοχές ίσες με τις συνολικές αποδοχές του νεοδιοριζόμενου δοκίμου δικαστικού υπαλλήλου της κατηγορίας τους. Επίσης, προβλέπεται δικαίωμα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και για δαπάνες μετακίνησης που γίνονται για εκπαιδευτικούς λόγους. Ο χρόνος φοίτησης στην ΕΣΔι προσμετράται στην μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των δικαστικών υπαλλήλων.

  Η εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων στην ΕΣΔι περιλαμβάνει δύο (2) στάδια κατάρτισης. Το πρώτο στάδιο διαρκεί τρεις (3) μήνες, από 2 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου. Περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση στις διδακτικές ενότητες που έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο Σπουδών της ΕΣΔι, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Δικαστήρια και Εισαγγελίες και παρακολούθηση σεμιναρίων. Ολοκληρώνεται δε με γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου κατάρτισης περιλαμβάνονται, ανά κατηγορία, σε Πίνακα που αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Σχολής και συνεχίζουν στο δεύτερο στάδιο κατάρτισης, το οποίο διαρκεί τρεις (3) μήνες, από 1 Λπριλίου έως 30 Ιουνίου. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων σε διάφορες δικαστικές υπηρεσίες, ήτοι Πρωτοδικεία, Εισαγγελίες και Διοικητικά Πρωτοδικεία. Κατά το στάδιο αυτό οι εκπαιδευόμενοι εκτελούν, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών, ως άσκηση, όλες τις ενέργειες των γραμματέων των εν λόγω δικαστικών υπηρεσιών. Οι εκπαιδευτές του σταδίου αυτού βαθμολογούν τους εκπαιδευόμενους με ειδικά αιτιολογημένη κρίση, με βάση το ήθος και τη συμπεριφορά τους, την εργατικότητα και την επιμέλειά τους, τη συνεργασία τους με τους εκπαιδευτές, τους δικαστές και τους δικαστικούς υπαλλήλους και την ικανότητά τους στη διεκπεραίωση των εργασιών που τους ανατίθενται. Ο τελικός βαθμός αποφοίτησης προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των δύο σταδίων. Η Σχολή συντάσσει Πίνακα Λποφοίτησης ανά κατηγορία εκπαίδευσης με τη σειρά επιτυχίας των σπουδαστών.

  Παράλληλα, προβλέπεται η διαρκής επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων από την ΕΣΔι που αποσκοπεί αφενός στον εμπλουτισμό των γνώσεών τους και αφετέρου στη διαρκή ενημέρωσή τους σε κάθε συναφές με την άσκηση του έργου τους, θέμα. Η διεξαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης πραγματοποιείται είτε στην έδρα της ΕΣΔΙ είτε διαδικτυακά. Επίσης, προβλέπεται ότι η ΕΣΔι μπορεί να διοργανώσει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με αντίστοιχους δικαστικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά προγράμματα κατάρτισης ή επιμόρφωσης για δικαστικούς υπαλλήλους που προέρχονται από τα κράτη αυτά ή από τρίτες χώρες έτσι ώστε, μεταξύ άλλων, να μεταφερθεί η τεχνογνωσία της εκπαίδευσης σε χώρες που δεν έχουν αντίστοιχη εμπειρία και να ενισχυθεί η θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό γίγνεσθαι.

  Στο νόμο προβλέπεται επίσης η εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού. Η διαδικασία αυτή, γνωστή και ως ΤοΤ – Training of the Trainers, συνιστά διεθνή εκπαιδευτική πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες όπως Αγγλία, Η.Π.Α., Γαλλία αλλά και σε διεθνείς οργανισμούς (για παράδειγμα το πρόγραμμα HELP του Συμβουλίου της Ευρώπης) και έχει ως σκοπό να συστήσει στους διδάσκοντες το περίγραμμα και τους όρους της μεθόδου διδασκαλίας, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού αποτυπώματος στη διαδικασία εκπαίδευσης.

  Με τον ως άνω ψηφισθέντα νόμο εισάγονται τροποποιήσεις τόσο στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021) όσο στον ν. 4765/2021 για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), με σκοπό την εναρμόνιση τους με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΣΔι.

  Θεσπίζονται μεταβατικές διατάξεις που αφορούν τόσο στον χρόνο διενέργειας των εξετάσεων με σκοπό την άμεση κάλυψη των κενών που υπάρχουν στις δικαστικές υπηρεσίες όσο και στον προϋπολογισμό της ΕΣΔι για το 2023.

  Το αίτημα της ΟΔΥΕ περί διεξαγωγής διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων δεν επιφέρει κανένα όφελος χρονικά ενώ, μέσω του ως άνω ψηφισθέντος πλέον νόμου του κράτους, δρομολογούνται διαδικασίες άμεσου διαγωνισμού, ο οποίος θα επαναληφθεί εντός του 2023 για τα κενά τα οποία θα δημιουργηθούν την επόμενη χρονιά και ο οποίος θα επαναλαμβάνεται κάθε Ιούνιο ούτως ώστε το δικαστικό μας σύστημα να μη στερείται των πολύτιμων υπηρεσιών των δικαστικών υπαλλήλων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα προσλαμβάνονται δικαστικοί υπάλληλοι κατόπιν μιας διαφανούς διαδικασίας η οποία θα επενδύει και στην ποιοτική αναβάθμιση του προσωπικού που υπηρετεί στα δικαστήρια. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε πέραν της ταχύτητας και της απαιτούμενης εγρήγορσης της δικαιοσύνης και ένα ποιοτικό σύστημα, με ποιοτικά εκπαιδευμένο προσωπικό σε όλα τα επίπεδα.

  1. Όσον αφορά τη στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών σας ενημερώνουμε ότι
  • Πετύχαμε, κατόπιν ενέργειών μας, να εγκριθεί η εκκίνηση των διαδικασιών πλήρωσης:

  α) διακοσίων πενήντα (250) θέσεων δικαστικών υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων με τον Προγραμματισμό Προσλήψεων έτους 2022, (Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 50/4-11-2021) και

  β) τριακοσίων είκοσι τεσσάρων (324) θέσεων δικαστικών υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων με τον Προγραμματισμό Προσλήψεων έτους 2023, (Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 31/27-09-2021).

  Επιπροσθέτως, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου επεξεργάζεται τη σύνταξη σχεδίων προκήρυξης για το διορισμό: α) εβδομήντα τριών (73) δοκίμων υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης και β) επτά (7) δοκίμων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων στον Τομέα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας καθώς και στον Τομέα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

  • Αναφορικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ολοκλήρωση των προσλήψεων που εκκρεμούσαν από παλαιότερες προκηρύξεις, τις οποίες επικαλείται σε υπόμνημά της η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.), σας γνωρίζουμε τα εξής:

  Με τις προκηρύξεις 1Κ/2017, 2Κ2017 και 8Κ/2017 ζητήθηκε η πλήρωση θέσεων διαφόρων κλάδων δικαστικών υπαλλήλων για τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας ως ακολούθως:

  -με την προκήρυξη ΙΚ/2017: τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων του κλάδου ΠΕ Γραμματέων

  -με την προκήρυξη 2K2017: α) εξήντα εννέα (69) θέσεων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και

  β) εξήντα έξι (66) θέσεων του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής

  -με την προκήρυξη 8K/2017:

  α) σαράντα δύο (42) θέσεων του κλάδου ΤΕ Γραμματέων

  β) εκατόν είκοσι τριών (123) του κλάδου ΔΕ Γραμματέων και

  γ) είκοσι μίας (21) του κλάδου ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι με νομοθετικές ρυθμίσεις πετύχαμε την επέκταση ισχύος των πινάκων διοριστέων ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με επιλογή επιλαχόντων υποψηφίων, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

  1Κ/2017: Από τους τετρακόσιους τέσσερις (404) επιτυχόντες υποψήφιους προς διορισμό στον κλάδο ΠΕ Γραμματέων διορίστηκαν (237) άτομα ενώ για τους εκατόν εξήντα επτά (167) που δεν αποδέχθηκαν το διορισμό τους ζητήθηκε από το ΑΣΕΠ και εγκρίθηκε η αναπλήρωσή τους. Ωστόσο, εξ αυτών μόνο εξήντα επτά (67) αποδέχθηκαν το διορισμό τους ενώ οι εκατό (100) είτε υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής είτε δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  2K/2017: α) Από τους εξήντα (69) επιτυχόντες υποψήφιους προς διορισμό του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής τριάντα τρεις (33) δεν αποδέχθηκαν το διορισμό τους β) Από τους επιτυχόντες υποψήφιους προς διορισμό του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής δεκαεννιά (19) δεν αποδέχθηκαν το διορισμό τους. Κατόπιν αιτήματός μας, το ΑΣΕΠ με τις υπ’ αριθμ. 219/15-03-2022 και 170/25-02-2022 αποφάσεις του ενέκρινε αντίστοιχα την αναπλήρωση των ως άνω τριάντα τριών (33) ατόμων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και των δεκαεννιά (19) ατόμων του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής που δεν αποδέχθηκαν το διορισμό τους. Κατά τον παρόντα χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διορισμού των επιλαχόντων υποψηφίων, δεδομένου ότι εκκρεμούν οι ανακοινώσεις διορισμού των διοριστέων.

  8K/2017:         α) Ο πίνακας των σαράντα δύο (42) διοριστέων του κλάδου ΤΕ Γραμματέων κυρώθηκε με τη με αριθμό 163/8-2-2019 (Γ’ 22) απόφαση του Γ’ Τμήματος ΑΣΕΠ. Με τις με αριθμό 87918οικ./19-12-2019 και 65418οικ./3-10-2019 αποφάσεις διορίστηκαν αρχικά τριάντα δύο (32) άτομα. Κατόπιν αιτήματος αναπλήρωσης, με τη με αρ. πρωτ. 10339/2-3-2021 απόφασή μας, διορίστηκαν άλλα δώδεκα (12) άτομα. Επίσης, κατόπιν επόμενου αιτήματος αναπλήρωσης, με την με αριθμό 36447οικ./3-8-2022 απόφασή μας, διορίστηκαν επιπλέον τέσσερα (4) άτομα του ανωτέρω κλάδου. Από το σύνολο των διορισθέντων με τις ανωτέρω αρχικές αποφάσεις διορισμού και τις μετέπειτα αποφάσεις αναπλήρωσης σήμερα υπηρετούν τριάντα πέντε (35) άτομα.

  β) Ο πίνακας των εκατόν είκοσι τριών (123) διοριστέων του κλάδου ΔΕ Γραμματέων κυρώθηκε με την με αρ. 482/16-4-2019 (Γ’ 680) απόφαση του ΑΣΕΠ. Από τους εκατόν είκοσι τρεις (123) διοριστέους, με τη με αριθμό 75748οικ./12-12-2019 απόφασή μας, διορίστηκαν ενενήντα τέσσερα (94) άτομα. Κατόπιν με αίτημά μας, ζητήθηκε η αναπλήρωση των θέσεων που δεν καλύφθηκαν και με τη με αρ. 5531οικ./30-3-2021 απόφασή μας διορίστηκαν είκοσι εννέα (29) άτομα, εκ των οποίων δύο (2) δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό και με τη με αρ. 36432 οικ./ 2022 απόφασή μας διορίστηκαν άλλα δύο (2) άτομα.

  γ) Ο πίνακας των είκοσι ενός (21) διοριστέων του κλάδου ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων κυρώθηκε με την με αρ. 582/29-5-2018 (Γ’ 739) απόφαση του Β’ Τμήματος ΑΣΕΠ. Από τα είκοσι ένα (21) άτομα με τη με αριθμό 93744οικ./14-12-2018 (Γ’ 1358) απόφασή μας, διορίστηκαν δεκαπέντε (15) άτομα. Με αίτημά μας, ζητήσαμε την αναπλήρωση των θέσεων που παρέμειναν κενές και με την με αριθμό 2730οικ./15-07-2020 απόφασή μας διορίστηκαν άλλα τέσσερα (4) άτομα.

  • Κατόπιν ενεργειών μας, με τη με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, εγκρίθηκε η πλήρωση επιπλέον εκατόν εξήντα (160) θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, εκ των οποίων οι εκατόν τριάντα (130) θέσεις του κλάδου ΔΕ Γραμματέων θα καλυφθούν από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης 8Κ/2017 (ΑΣΕΠ 23), σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του Ν. 4765/2021 (Α’ 6) και τριάντα (30) θέσεις με έκδοση σχετικής προκήρυξης. Από τις ανωτέρω εκατόν τριάντα (130) θέσεις έχουν ήδη διοριστεί συνολικά ογδόντα ένα (81) άτομα σύμφωνα με τις με αρ. 12776οικ./13-4-2022, 21348οικ./16-05-2022, 21280οικ./2-6-2022, 21282οικ./7-9-2022 αποφάσεις μας.
  • Επίσης:

  α) με τη με αρ. πρωτ. 55754οικ./11-11-2021 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού διορίστηκαν είκοσι (20) αθλητές σε κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων σχεδόν σε όλους τους τομείς των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας.

  β) με την με αρ.πρωτ. 11697/8-6-2021 απόφαση της Υπηρεσίας μας διορίστηκε τέως δικαστικός λειτουργός σε κενή οργανική θέση δικαστικού υπαλλήλου

  γ) με τις με αρ.πρωτ. 8454οικ./2-2-2021 και 67869οικ./16-12-2021 κοινές αποφάσεις των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Εσωτερικών διορίστηκαν δύο (2) άτομα σε κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και στην Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων αντιστοίχως, δυνάμει ειδικών διατάξεων.

  • Διευκρινίζεται ότι οι δικαστικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν περαιτέρω, τα έτη 2019-2022, με μετατάξεις εκατόν δεκατριών (113) συνολικά υπαλλήλων και παραθέτουμε προς τούτο αριθμητικά στοιχεία των μεταταχθέντων ανά έτος ως ακολούθως: 2019: 22, 2020: 10, 2021: 22, 2022: 59. Σημειωτέον ότι στα στοιχεία αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται οι μετατάξεις των υπαλλήλων των Υποθηκοφυλακείων στα Δικαστήρια.
  1. Αιτήματα οικονομικής φύσεως

  Σχετικά με το επίδομα ειδικών συνθηκών, το οποίο έως το 2011 καταβαλλόταν στους δικαστικούς υπαλλήλους, σας γνωρίζουμε ότι, με το άρθρο 30 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), καταργήθηκαν -μεταξύ άλλων- και οι διατάξεις που όριζαν την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος, το ύψους του οποίου είχε καθορισθεί, με την αριθ. 2/8988/0022/12-02-2001 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 166), στο ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (185,00€), μηνιαίως. Η ικανοποίηση δε του αιτήματος περί επαναθεσμοθέτησης του συγκεκριμένου επιδόματος αντιμετωπίζεται με βάση την κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς αλλά και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, η οποία εκφράζεται μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). Στην κατεύθυνση αυτή, οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου μας, δρώντας κατά δέσμια αρμοδιότητα, εφαρμόζουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κάτι που αποτελεί οφειλόμενη ενέργεια της εκτελεστικής τους λειτουργίας, προβλεπόμενη απευθείας από τις διατάξεις του Συντάγματος.

  Όσον αφορά το αίτημα αύξησης του καταβαλλόμενου σήμερα ποσού των πενήντα (50) ευρώ μηνιαίως, του οποίου η χορήγηση προβλέπεται με το άρθρο 49 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (Α’ 193 ) ως έξοδα κίνησης των υπαλλήλων του κλάδου ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων, σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν ενεργειών μας ικανοποιήθηκε το εν λόγω πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλω Ελλάδος.

  Συγκεκριμένα, αναλάβαμε την πρωτοβουλία και επιμεληθήκαμε την έκδοση της υπ’ αριθμ. 12732οικ/6-12-2022 (Β’ 6619/22-12-2022) κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών-Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία αναπροσαρμόζεται το προβλεπόμενο από τις ως άνω διατάξεις χορηγούμενο ποσό των πενήντα (50) ευρώ, σε εκατό (100) ευρώ, ως έξοδα κινήσεως, στους επιμελητές του Συμβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών αυτών και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση δικογράφων, εφόσον υπερβαίνουν τις δεκαπέντε (15) τουλάχιστον επιδόσεις τον μήνα.

  Σε ό,τι αφορά την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης, σας ενημερώνουμε ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. Α’ εδ. 1 του ν. 4354/2015 και αναλόγως του ύψους των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (Α.Λ.Ε.)                                                                         2120201001

  «Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)» του Ειδικού Φορέα 1017-206-0000000 Γενική Γραμματεία Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκδίδονται, με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Λειτουργίας Γραμματείας Δικαστηρίων και Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικαστικών Υπαλλήλων, οι αποφάσεις καθορισμού του αριθμού των δικαστικών υπαλλήλων που δύνανται να απασχοληθούν υπερωριακά, καθώς και το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους. Παράλληλα εξετάζεται η δυνατότητα καταβολής υπερωριών, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω ενός συστήματος επιβράβευσης των δικαστικών υπαλλήλων της χώρας για το έτος 2023. Ειδικά για το έτος 2022, εγκρίθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αίτημα εγγραφής πίστωσης ύψους 1.500.000 ευρώ ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη & ασφάλεια, -να εξαλειφθεί ο κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων και η μη τήρηση προθεσμιών για εκδικαζόμενες υποθέσεις. Η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης πραγματοποιήθηκε για το μεγαλύτερο αριθμό των δικαστικών υπηρεσιών εντός του οικονομικού έτους 2022. Ειδικά για τα αιτήματα των οποίων η πληρωμή ακόμη εκκρεμεί σημειώνεται ότι έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Υπηρεσία προκειμένου να εξοφληθούν άμεσα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

   

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το βουλευτή και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ» κ. Κυριάκο Βελόπουλο, και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  H αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών εξαντλείται στην έγκριση της κίνησης των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού ή πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019 και του άρθρου 25 του N.4829/2021 περί ετησίου προγραμματισμού προσλήψεων.

  Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με το αρμόδιο για τα θέματα προϋπολογισμού Υπουργείο Οικονομικών και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων των ετών 2020, 2021, 2022 και 2023, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και της υποχρέωσης της τήρησης του λόγου μια πρόσληψη ανά μια αποχώρηση, διαμόρφωσαν τα σχέδια για τις προσλήψεις των ανωτέρω ετών, τα οποία εγκρίθηκαν από τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  Ειδικότερα, και όσον αφορά στη στελέχωση των Δικαστικών υπηρεσιών έχουν εγκριθεί οι κάτωθι προσλήψεις :

  Στο πλαίσιο του ετησίου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-07-2020 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με όμοιες αποφάσεις , εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών για την πλήρωση σαράντα δύο (42) θέσεων Ειρηνοδικών και Πταισματοδικών, εκατόν ενενήντα δύο (192) θέσεων δικαστικών λειτουργών και εκατόν εξήντα δύο (162) θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.

  Στο πλαίσιο του ετησίου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021, με την υπ’ αριθμ. 42/30.09.2020 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με όμοιες Πράξεις, εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών για την πλήρωση τριακοσίων ενενήντα έξι (396) θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στα δικαστήρια της χώρας, μεταξύ των οποίων διακόσιες δέκα επτά (217) θέσεις δικαστικών λειτουργών, εξήντα (60) θέσεις Ειρηνοδικών και είκοσι (20) θέσεις Δικαστικών Υπαλλήλων (Γραμματέων και Επιμελητών Δικαστηρίων κλπ).

  Στο πλαίσιο του ετησίου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022, με την υπ’ αρ. 50/4-11-2021 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με όμοιες Πράξεις, εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών για την πλήρωση τετρακοσίων ενενήντα (490) θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στα δικαστήρια της χώρας, εκ των οποίων εκατόν πενήντα πέντε (155) θέσεις δικαστικών λειτουργών, ογδόντα πέντε (85) θέσεις Ειρηνοδικών και διακόσιες τριάντα τρεις (233) θέσεις Δικαστικών Υπαλλήλων (Γραμματέων και Επιμελητών Δικαστηρίων κλπ).

  Στο πλαίσιο προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023, με την υπ’ αριθμ. 31/27-09­2022 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών για την πλήρωση εξακοσίων τριάντα (630) θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στα δικαστήρια της χώρας, εκ των οποίων διακόσιες τριάντα πέντε (235) θέσεις δικαστικών λειτουργών και εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεις Δικαστικών Υπαλλήλων (Γραμματέων και Επιμελητών Δικαστηρίων κλπ).

  Επιπρόσθετα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών σε προσωπικό, είναι εφικτή η στελέχωσή τους με αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού από άλλες Υπηρεσίες μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν. 4440/2016), τηρουμένων των διαδικασιών και προϋποθέσεων που ορίζονται στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει: «Διαδικασία διενέργειας προγράμματος κινητικότητας»:

  «1. Το πρόγραμμα κινητικότητας διενεργείται σε δύο κύκλους κατ’ έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην κάλυψη προσωρινών αναγκών με απόσπαση.

  2. Ο πρώτος κύκλος κινητικότητας εκκινεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους: οι Υπουργοί για τις υπηρεσίες των Υπουργείων των οποίων προΐστανται, καθώς και για τα εποπτευόμενα νομικά τους πρόσωπα, οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων…».

  Σε κάθε περίπτωση, εάν ένας φορέας επιθυμεί να συμμετέχει ως υπηρεσία υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, απαιτείται καταρχήν να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 4 του ν. 4440/2016 και συγκεκριμένα την κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας καθώς και την καταχώρισή τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του ν.4440/2016, έτσι ώστε να καλυφθούν τυχόν υπηρεσιακές του ανάγκες είτε με μετάταξη είτε με απόσπαση, προκειμένου στο πλαίσιο εύρυθμης λειτουργίας να ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

  Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 4440/2016, οι φορείς των οποίων οι διαδικασίες μετάταξης του πρώτου κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων ή μη καταλληλότητας των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, καθώς και οι φορείς των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 δεν ικανοποιήθηκαν, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε δεύτερο κύκλο κινητικότητας (μετατάξεων – αποσπάσεων) που εκκινεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους.

  Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί ο Α’ Κύκλος έτους 2022, κατόπιν αποστολής αιτημάτων από τις Υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4440/2016.

  Στην παρούσα φάση, έχει εκκινήσει ο Β’ Κύκλος Κινητικότητας έτους 2022. Στις 31 Οκτωβρίου τ. ε. έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων από τις Υπηρεσίες μέσω καταχώρισης αυτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της απογραφής. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπέβαλε αρμοδίως το με κωδικό Υποβολής 7597 αίτημα για κάλυψη πεντακοσίων ογδόντα έξι (586) θέσεων με μετάταξη διαφόρων ειδικοτήτων των Δημοσίων Αρχών της Δικαστικής Λειτουργίας, εκ των οποίων εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ) στη Συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου 2022, πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις.

  Οι εν λόγω θέσεις, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Απογραφής προκειμένου να αιτηθούν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι από τις 5 έως και τις 14 Δεκεμβρίου τ. ε. μέσω ειδικής εφαρμογής, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr), σύμφωνα με τις εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΙΔΑΔ/Φ.49.Κ/1102/οικ. 18804/2.12.2022 -ΑΔΑ: ΨΝΨ246ΜΤΛ6-ΔΨ4).

  Περαιτέρω, καθ’ ύλην αρμόδιος για την απάντηση επί των ερωτημάτων που τίθενται είναι ο συνερωτώμενος Υπουργός Δικαιοσύνης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  Μαυρουδής Βορίδης

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here