29.9 C
Θεσσαλονίκη
Παρασκευή, 21 Ιούν 2024

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΕΟ

 

 

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ     Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ ΩΝ

Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν    Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

(Σ . Δ. Υ. Θ.)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α.   ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Β.   ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

(ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ)

Γ.   ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

(ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ)

Δ.   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

(ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ)

Ε.   ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤ. ΤΕΛΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ζ.    ΠΕΡΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Η . ΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Θ.  ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

(ΑΡΘΡΟ 66 παρ. 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 26/2012)

Ι.   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

Α. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 1) Παραλαβή διορισμού (και διατακτικής εξόδων μετακίνησης μόνο για όσους διοριστούν εκτός Νομού Θεσσαλονίκης) από την Εισαγγελία Πρωτοδικών που υπηρετεί ο δικαστικός υπάλληλος.

Βγάζουμε τρία ή τέσσερα φωτοαντίγραφα σε περίπτωση που μας ζητηθούν (π.χ. Περιφέρεια, Δήμο κ.λ.π.).

 

2) Εμφάνιση σε Έφορο Δικαστικών Αντιπροσώπων (Πρωτοδικείο), Εισαγγελέα Πρωτοδικών και Περιφέρεια, της εκλογικής περιφέρειας του διορισμού, αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικώς ή με τηλεγράφημα μέσω ΟΤΕ, το αργότερο το Σάββατο πριν τις εκλογές (την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και στις επαναληπτικές εκλογές).

 

3) Εμφάνιση και παραλαβή του εκλογικού υλικού από το Δήμο ή το Δημοτικό Διαμέρισμα.

Κάθε σάκος με το εκλογικό υλικό πρέπει να περιέχει:

– Ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών.

– Λευκά ψηφοδέλτια.

–  Εκλογικούς Φακέλους.

– Κατάλογο των εγγεγραμμένων του εκλογικού τμήματος.

Σε ορισμένα εκλογικά τμήματα θα υπάρχει και ειδικός εκλογικός κατάλογος στρατιωτικών κλπ. που θα ορίζει να ψηφίσουν αυτοί στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο (σε περίπτωση που έχουμε παραπάνω από μία κάλπη ο κατάλογος είναι κοινός).

–  Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.

–  Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής.

(Το βιβλίο περιλαμβάνει το Πρακτικό Νο1 και το Πρακτικό Νο2 εις τετραπλούν).

– Βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ του συνδυασμών.

– Βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ των υποψηφίων των συνδυασμών.

– Τηλεγράφημα εις τετραπλούν.

– Έντυπες δηλώσεις εκλογέων (διπλοεγγεγραμμένοι).

– Ένας κίτρινος φάκελος που θα τοποθετηθούν οι δηλώσεις των

Διπλοεγγεγραμμένων εκλογέων.

– Έντυπα βεβαιώσεων για στρατιωτικούς κλπ. και ετεροδημότες (ψηφίζουν μόνο σε ευρωεκλογές και βουλευτικές εκλογές).

– Έντυπο για την αποζημίωση του Γραμματέα.

– Γραφική ύλη (στυλό, λουκέτα, καρμπόν, ταμπόν κλπ.).

 

Μαζί με τον εκλογικό σάκο, ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος θα παραλάβει και ένα φάκελος με εγκυκλίους, οδηγίες, διάφορες αποφάσεις Υπουργών ή άλλων αρχών και τηλεγραφήματα, που αφορούν την διεξαγωγή των εκλογών καθώς και βιβλίο με την εκλογική νομοθεσία (καλό είναι να ρίξουμε σε όλα, μια ματιά πριν την ημέρα της ψηφοφορίας).

4) Επίσης θα πρέπει να δοθούν από το Δήμο ή το Δημοτικό Διαμέρισμα, σε έντυπο, τα ονόματα των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών).

5) Η παραλαβή της σφραγίδας του Εκλογικού Τμήματος γίνεται από το Δήμο ή το Δημοτικό Διαμέρισμα εκτός σάκου.

6) Σε πολλούς Δικαστικούς Αντιπροσώπους θα δοθούν από το Δήμο ή το Δημοτικό Διαμέρισμα συσκευές κινητών τηλεφώνων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την γρήγορη αποστολή των αποτελεσμάτων του Εκλογικού Τμήματός που έχουν ορισθεί, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Για την παραλαβή της συσκευής συντάσσεται σχετική απόδειξη χρέωσης.        

 

7) Επιπλέον, ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος για την διευκόλυνσή του, καλό θα είναι να έχει μαζί του υλικά που ίσως να μην χορηγηθούν και συγκεκριμένα, χάρακα, χαρτοκόπτη ή ψαλίδι, μαρκαδόρο, στυλό κόκκινου χρώματος, συρραπτικό μεγάλο, λαστιχάκια, φακέλους μεγάλου μεγέθους, υγρό διαγραφής (blanco), κόλλα (stick).

 

8) Παραλαβή του εκλογικού τμήματος, των καλπών και των διαχωρισμάτων (παραβάν), γίνεται από υπάλληλο του Δήμου, που έχει ορισθεί ως υπεύθυνος, την προηγουμένη (Σάββατο) των εκλογών, το αργότερο.

 

Β. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

(ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ)

 

             Η τακτοποίηση του εκλογικού τμήματος και η διαρρύθμιση της αίθουσας, είναι ευθύνη του Δικαστικού Αντιπροσώπου.

Η διαρρύθμιση της αίθουσας θα πρέπει να είναι έτσι ώστε ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος να μπορεί να ελέγχει πλήρως όλα τα στάδια της ψηφοφορίας (προσέλευση και έλεγχος ταυτότητας ψηφοφόρων, παραλαβή από αυτούς ψηφοδελτίων και φακέλου, είσοδο και έξοδο από το διαχώρισμα, ψήφιση, αποχώρηση ψηφοφόρων).

Η κάλπη ή οι κάλπες (σε περίπτωση διπλών ή τριπλών εκλογών) θα πρέπει να βρίσκονται μπροστά από το τραπέζι του Δικαστικού Αντιπροσώπου.

Τα διαχωρίσματα (παραβάν) πρέπει να είναι σε εύλογη απόσταση από τις κάλπες.

Σε κάθε διαχώρισμα (παραβάν) θα πρέπει να υπάρχει τραπέζι, στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος και μεγάλη σακούλα για τα άχρηστα ψηφοδέλτια.

Σε εμφανή σημεία της αίθουσας και εντός του διαχωρίσματος καλό θα είναι να τοποθετηθούν ανακοινώσεις με τον αριθμό των επιτρεπόμενων κατά περίπτωση σταυρών προτίμησης.

 

 

Γ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

(ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ)

 

1) Προετοιμασία του Βιβλίου Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.

Το Πρωτόκολλο ψηφοφορίας έχει τριάντα σειρές ανά σελίδα.

Σε αυτό καταγράφονται τα στοιχεία και ο ειδικός εκλογικός αριθμός κάθε εκλογέα που ψηφίζει, κατά σειρά προσέλευσης.

Μπορούμε να αριθμήσουμε από πριν τις σειρές κάθε σελίδας έτσι ώστε ο αριθμό κάθε σελίδας να είναι 30, 60, 90, 120, 150, 180 κλπ. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται τυχόν λάθη στην αρίθμηση, με αποτέλεσμα την ασυμφωνία των ψηφισάντων με τους φακέλους της κάλπης.

 

2) Προετοιμασία και επεξεργασία εκλογικού καταλόγου.

Στον εκλογικό κατάλογο περιέχονται οι ετεροδημότες οι οποίοι επισημαίνονται με το γράμμα Ε στο αριστερό περιθώριο του καταλόγου, οι οποίοι απαγορεύεται να ψηφίσουν στη βασική τους εκλογική περιφέρεια και δεν θεωρούνται εγγεγραμμένοι. Καλό θα είναι να γίνει επισήμανση εκ των προτέρων των ετεροδημοτών (με διαγραφή με αχνή γραμμή μολυβιού) και στη συνέχεια να αφαιρεθούν από τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων του εκλογικού τμήματος.

Στον εκλογικό κατάλογο μπορεί να περιέχονται και εκλογείς που φέρονται ως διπλοεγγεγραμμένοι οι οποίοι επισημαίνονται με το γράμμα Δ στο αριστερό περιθώριο του καταλόγου. Προϋπόθεση για να ψηφίσουν αυτοί, αποτελεί η υποβολή προς την εφορευτική επιτροπή του εκλογικού τμήματος, της προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης. Καλό θα είναι να γίνει επισήμανση εκ των προτέρων των διπλοεγγεγραμμένων, με κύκλωση του γράμματος Δ με κόκκινο στυλό.

 

3) Προετοιμασία Βιβλίου Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής δηλαδή του Πρακτικού Νο1 και του Πρακτικού Νο2 (και αντιτύπων αυτού).

Μια προσεκτική ανάγνωση του βιβλίου Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, μας δίνει την δυνατότητα να κατανοήσουμε τον τρόπο, το χρόνο και την σειρά με την οποία θα συμπληρωθεί αυτό, από την αρχή μέχρι και το κλείσιμο της εκλογικής διαδικασίας (μια ώρα προ της ενάρξεως μέχρι και το κλείσιμο και την υπογραφή του βιβλίου).   

            Για το λόγο ότι κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, θα υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας για τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και το Γραμματέα, είναι σκόπιμο να συμπληρωθούν από το Σάββατο, όσα στοιχεία μπορούν να συμπληρωθούν.

Κυρίως θα πρέπει να καταγραφούν στο Πρακτικό Νο2 και στα αντίγραφα αυτού με χρήση καρμπόν, τα ονόματα των Συνδυασμών και των υποψηφίων με τη σειρά που αναφέρονται στην προκήρυξη και στο σχετικό τηλεγράφημα.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των συνδυασμών και των υποψηφίων, στις εκλογικές αναμετρήσεις για Ευρωβουλή, Περιφέρειες, Δήμους και Διαμερισματικές Ενότητες, αντί για την καταγραφή των συνδυασμών και των υποψηφίων, μπορούν να επικολληθούν στις σχετικές σελίδες των βιβλίων  για μεν τους συνδυασμούς από φωτοαντίγραφα των τηλεγραφημάτων, για δε τους υποψηφίους των συνδυασμών τα σχετικά ψηφοδέλτια με την σειρά προκήρυξης.

Με το ενδεχόμενο ότι ο Άρειος Πάγος, τα κατά τόπους Πρωτοδικεία και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, θα αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τους, όλα τα ψηφοδέλτια για τις εκλογικές αναμετρήσεις Ευρωβουλής, Περιφερειών, Δήμων και Διαμερισματικών Ενοτήτων, καθώς και τις καταστάσεις των ονομάτων των υποψηφίων των συνδυασμών, σύμφωνα με τις Προκηρύξεις, θα μπορεί να προεκτυπωθούν τα τμήματα των σχετικών ψηφοδελτίων με τα ονόματα των υποψηφίων των συνδυασμών και να επικολληθούν στις σχετικές σελίδες των βιβλίων (κάτι που έγινε με επιτυχία σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις).

Αυτονόητο θεωρείται ότι αν επιλέξουμε την επικόλληση ψηφοδελτίων και καταστάσεων δεν θα χρησιμοποιηθεί καρμπόν για την συμπλήρωση των αποτελεσμάτων του συνολικού αριθμού των σταυρών προτίμησης των συνδυασμών και των υποψηφίων, στα αντίγραφα του Πρακτικού Νο2 αλλά η καταγραφή θα γίνει με στυλό σε κάθε αντίγραφο, αντίστοιχα.

Μια προσεκτική ανάγνωση του βιβλίου Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής μας δίνει την δυνατότητα να κατανοήσουμε τη εκλογική διαδικασία (εργασίες πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, διεξαγωγή ψηφοφορίας, τέλος ψηφοφορίας, διαλογή ψηφοδελτίων κλπ.).

 

4) Προετοιμασία Βιβλίου Διαλογής Ψήφων υπέρ Συνδυασμών.

Το Βιβλίο Διαλογής Ψήφων υπέρ Συνδυασμών, αποτελείται από έντυπες σελίδες, που είναι διαχωρισμένες καθέτως σε δύο τμήματα.

Στο αριστερό τμήμα που αποτελείται από σειρές, καταγράφουμε τα ονόματα των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, που έχουν ανακηρυχθεί στην συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια (για τις ευρωεκλογές όλη η χώρα αποτελεί μια εκλογική περιφέρεια).

Στο δεξί τμήμα που αποτελείται από οριζόντιες και κάθετες διαγραμμίσεις (τετράγωνα) σε δεκαπέντε οριζόντια και σε τριάντα κάθετα, καταγράφονται οι αριθμοί των ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός κατά την διαλογή.

Για το λόγο ότι κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, θα υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας για τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και το Γραμματέα, είναι σκόπιμο να συμπληρωθούν από το Σάββατο, όσα στοιχεία μπορούν να συμπληρωθούν.

Συγκεκριμένα μπορούν να καταγραφούν τα ονόματα των Συνδυασμών με την σειρά που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Απαραίτητο είναι να αφήσουμε αρκετά ελεύθερα τετραγωνίδια μεταξύ των Συνδυασμών.

 

5) Προετοιμασία Βιβλίου Διαλογής Ψήφων υπέρ Υποψηφίων των Συνδυασμών.

Το Βιβλίο Διαλογής Ψήφων υπέρ Υποψηφίων των Συνδυασμών, αποτελείται από έντυπες σελίδες, που είναι διαχωρισμένες καθέτως σε δύο τμήματα.

Στο αριστερό τμήμα που αποτελείται από σειρές, καταγράφουμε τα ονόματα των υποψηφίων των συνδυασμών κάθε συνδυασμού που έχουν ανακηρυχθεί στην συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, (για τις ευρωεκλογές όλη η χώρα αποτελεί μια εκλογική περιφέρεια).

Στο δεξί τμήμα που αποτελείται από οριζόντιες και κάθετες διαγραμμίσεις (τετράγωνα) σε δεκαπέντε οριζόντια, καταγράφονται οι αριθμοί των ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος κατά την διαλογή.

Για το λόγο ότι κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, θα υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας για τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και το Γραμματέα, είναι σκόπιμο να συμπληρωθούν από το Σάββατο, όσα στοιχεία μπορούν να συμπληρωθούν.

Συγκεκριμένα μπορούν να καταγραφούν τα ονόματα των υποψηφίων των Συνδυασμών με την σειρά που αναφέρονται στην προκήρυξη οι συνδυασμοί.

Απαραίτητο είναι να αφήσουμε αρκετά ελεύθερα τετραγωνίδια μεταξύ των υποψηφίων του κάθε Συνδυασμού.

 

 

6) Λοιπές Προετοιμασίες.

α) Συμπλήρωση εύλογου αριθμού βεβαιώσεων, τις οποίες υποχρεούται να εκδώσει ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, σε περίπτωση που θα ζητηθούν από εκλογείς, ότι ψήφισαν, για τους εκλογείς που ψηφίζουν με βάση τον ειδικό εκλογικό κατάλογο ή για αυτούς που πρόκειται να την προσκομίσουν στην εργασία τους.

Στις βεβαιώσεις αυτές μπορούμε να συμπληρώσουμε εκ των προτέρων (το Σάββατο) όλα τα στοιχεία πλην το ονοματεπώνυμο του εκλογέα (εκλογική περιφέρεια, Δήμος, Ενότητα, Εκλογικό Τμήμα, τόπος ημερομηνία και ονοματεπώνυμο Δικαστικού Αντιπροσώπου).

Για περισσότερη ευκολία μπορούμε να συμπληρώσουμε μία βεβαίωση και να αναπαραχθεί αυτή σε φωτοαντίγραφα αρκετές φορές, ώστε να απομένει η συμπλήρωση του ονοματεπωνύμου του εκλογέα, η υπογραφή του Δικαστικού Αντιπροσώπου και η σφραγίδα του Εκλογικού Τμήματος.

β) Για το λόγο ότι κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, θα υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας για τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, είναι σκόπιμο να σφραγιστεί εκ των προτέρων (Σάββατο) εύλογος αριθμός εκλογικών φακέλων (περίπου τα 2/3 του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων εκλογέων) και να γίνει τακτοποίηση αυτών ανά τριάντα (δηλαδή όσες σειρές έχει ανά σελίδα, το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας).

Με αυτό τον τρόπο μπορεί να αποφευχθεί τυχόν απώλεια εκλογικού φακέλου.

γ) Ο Δικαστικός αντιπρόσωπος θα πρέπει να προετοιμάσει τα παρακάτω έγγραφα τα οποία δεν περιέχονται στο εκλογικό υλικό :

– Αναφορά προς τον Έφορο των Δικαστικών Αντιπροσώπων της Εκλογικής Περιφέρειας. .

– Υπεύθυνη δήλωση του Δικαστικού Αντιπροσώπου που θα αναφέρει σε ποιο Δήμο, ποιας Εκλογικής Περιφέρειας είναι εγγεγραμμένος, για να ψηφίσει.

– Απόσπασμα του Πρακτικού Νο1 για το διορισμό του Γραμματέα.

– Βεβαίωση προς τον Γραμματέα ότι διορίσθηκε Γραμματέας.

– Βεβαίωση προς το Γραμματέα ότι εκτέλεσε τα καθήκοντά του.

 

Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

(ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ)

 

1) Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής.

Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος (Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής) και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά), οφείλουν να βρίσκονται στο  Εκλογικό Τμήμα μία ώρα πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, δηλαδή στις 06,00 π.μ.

Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, παραλαμβάνει από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά), την πράξη διορισμού τους, ελέγχει αν υπάρχουν τυχόν ασυμβίβαστα (δημόσιος υπάλληλος, στρατιωτικός κλπ.) και εξετάζει αν υπάρχουν τυχόν κωλύματα (εγκυμοσύνη, ασθένεια κλπ.). Στη συνέχεια εφόσον συγκροτηθεί η εφορευτική επιτροπή από τέσσερα μέλη, αποδεσμεύονται τα αναπληρωματικά μέλη. Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος κρατάει τα τηλέφωνά αυτών για κάθε περίπτωση αναπλήρωσης ή σε κάθε περίπτωση, που θα χρειαστεί επιπλέον βοήθειας κατά την διάρκεια της διεξαγωγής της ψηφοφορίας ή της διαλογής ψήφων.

Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ή υπάρξει ασυμβίβαστο ή κώλυμα για ένα ή περισσότερα τακτικά μέλη, η Εφορευτική Επιτροπή συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη με τη σειρά διορισμού τους.

Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει την εκλογική διαδικασία με την συνεργασία του Γραμματέα, με λιγότερα από τέσσερα μέλη (ακόμα και αν δεν προσέλθει κανένα μέλος τακτικό ή αναπληρωματικό).

Η Εφορευτική Επιτροπή λειτουργεί νομότυπα και χωρίς Γραμματέα.

Σε κάθε περίπτωση ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, έχει το δικαίωμα να προβεί σε ενέργειες (μέσω του Δήμου ή της Αστυνομίας), προκειμένου να προσέλθουν όσα περισσότερα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

2) Παρουσία Υποψηφίων και Αντιπροσώπων Συνδυασμών.

Κάθε συνδυασμός ή κάθε μεμονωμένος υποψήφιος έχει το δικαίωμα να διορίσει σε κάθε εκλογικό τμήμα έναν Αντιπρόσωπο και έναν Αναπληρωτή αυτού.

Οι Αντιπρόσωποι και οι Αναπληρωτές, πρέπει να προσκομίσουν στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, το έγγραφο του διορισμού τους, υπογεγραμμένο από τον αρχηγό συνδυασμού ή από την διευθύνουσα επιτροπή του συνδυασμού ή από τον μεμονωμένο υποψήφιο.

Εκτός των Αντιπροσώπων και των Αναπληρωτών, κάθε υποψήφιος μπορεί να διορίσει με συμβολαιογραφική πράξη έναν πληρεξούσιο ο οποίος θα ενεργεί αντί αυτού τα σχετικά με την εκλογή. Δικαίωμα διορισμού ενός πληρεξουσίου σε κάθε περιφέρεια, έχει και κάθε συνδυασμός.

Οι υποψήφιοι, ή οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών και ελλείψει αυτών οι αναπληρωτές τους, ή οι μεμονωμένοι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να παραβρίσκονται καθ΄ όλη την διάρκεια της ψηφοφορίας, να προβαίνουν σε παρατηρήσεις ή ενστάσεις σχετικά με την τάξη της ψηφοφορίας, να παρευρίσκονται στην διαλογή των ψήφων και να ασκούν κάθε άλλο δικαίωμα που τους παρέχει ο νόμος.

Η απουσία υποψηφίων, ή αντιπροσώπων των συνδυασμών και ελλείψει αυτών των αναπληρωτών τους, ή μεμονωμένων υποψηφίων δεν εμποδίζει τις εκλογικές εργασίες.

 

3) Τακτοποίηση Ψηφοδελτίων.

Σε τραπέζι ή θρανίο εντός της αίθουσας του εκλογικού τμήματος, τοποθετούνται τα ψηφοδέλτια των Συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, καθώς και τα λευκά ψηφοδέλτια, κατά στοίβες, με την σειρά που καθορίζεται από την προκήρυξη.

Στο τραπέζι που θα βρίσκονται τα ψηφοδέλτια δεν θα πρέπει να υπάρχουν στυλό.

 

4) Σφράγισμα Κάλπης

Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, παρουσία των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και των παρόντων υποψηφίων και αντιπροσώπων των συνδυασμών, διαπιστώνεται ότι η κάλπη είναι κενή.

Στη συνέχεια κλείνεται και σφραγίζεται με λουκέτο, του οποίου τα κλειδιά έχει μόνο ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος.

Στις κάλπες που είναι από πλαστικό υλικό και είναι διαφανείς, καλό είναι να αποφύγουμε την χρήση των υφασμάτινων ταινιών και του βουλοκέρι (που περιέχονται στο σάκο με το εκλογικό υλικό).

 

5) Κατανομή εργασιών στα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και στον Γραμματέα.

 

Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας και κατά την διάρκεια αυτής ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος αναθέτει στο Γραμματέα και σε κάθε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, καθήκοντα, τα οποία θα διευκολύνουν, την εκλογική διαδικασία.

Στο Γραμματέα αναθέτει την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.         Σε ένα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής την εξεύρεση του εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο και την διαγραφή του (η διαγραφή καλό θα είναι να γίνεται με στυλό ενός χρώματος).

Σε ένα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής τον έλεγχο της κάλπης.

Σε ένα ή δύο μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής τη διανομή των ψηφοδελτίων στους εκλογείς.

Ο ίδιος ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση της ταυτότητας των εκλογέων, το σφράγισμα, την υπογραφή, την διανομή και την φύλαξη των εκλογικών φακέλων, την έκδοση και υπογραφή των βεβαιώσεων που θα ζητηθούν από τους εκλογείς που ψήφισαν.

Οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών δεν εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία. Στην περίπτωση όμως που δεν έχουν συμπληρωθεί τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος μπορεί να ζητήσει την βοήθειά τους (π.χ. τον έλεγχο της κάλπης ή την διανομή των ψηφοδελτίων), για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

 

6) Συμπλήρωση και υπογραφή του Πρακτικού Νο1.

Πριν την έναρξη της Διεξαγωγής της ψηφοφορίας (δηλαδή πριν της 07:00 πμ.), ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος συντάσσει το Πρακτικό Νο1 το οποίο υπογράφεται από τον ίδιο, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, το Γραμματέα και τους παρόντες Αντιπροσώπους των Συνδυασμών.

 

Ε. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

Στις 07:00 πμ. αρχίζει η ψηφοφορία.

Οι εκλογείς προσέρχονται στην αίθουσα ψηφοφορίας ένας – ένας ή σε μικρές ομάδες.

 

1) Αναγνώριση ψηφοφόρων.

Η αναγνώριση των εκλογέων γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα, ή το διαβατήριό τους, ή το δίπλωμα οδήγησης, ή το ατομικό τους βιβλιάριο υγείας, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αρχής που αποδεικνύει την ταυτότητα του εκλογέα και θα γίνει δεκτό από την Εφορευτική Επιτροπή. Σημειώνεται ότι τα τυχόν κομμένα δελτία ταυτότητας και τα διαβατήρια των οποίων έχει λήξει η ισχύς τους γίνονται αποδεκτά.

Οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί και όσοι υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, ψηφίζουν με βάση τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους (μόνο στις Ευρωεκλογές και στις Βουλευτικές εκλογές) και με επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.

Οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί και όσοι υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οφείλουν να προσκομίσουν για το λόγο αυτό, σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία τους, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο που είναι εγγεγραμμένοι.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κατά την αναγνώριση ορισμένων  εκλογέων λάθη, ασυμφωνίες ή να μη συμπίπτουν απόλυτα τα στοιχεία εγγραφής στους εκλογικού καταλόγους με τα στοιχεί της ταυτότητας κλπ. πρέπει να ζητηθεί από τους εκλογείς να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας που εκδίδεται από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένοι.

Σε περίπτωση που γυναίκες εκλογείς έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου τους, ενώ στο δελτίο ταυτότητας φέρονται με το πατρικό τους επώνυμο ή αντίστροφα ή διαζεύχθηκαν και έχουν αντικαταστήσει το δελτίο ταυτότητας τους χωρίς να έχει γίνει διόρθωση των στοιχείων τους στον εκλογικό κατάλογο και η αντιπαραβολή των στοιχείων τους δεν είναι δυνατή, πρέπει να προσκομίσουν ανάλογο αποδεικτικό έγγραφο (πχ. ληξιαρχική πράξη γάμου, διαζευκτήριο κλπ.)

Σε κάθε περίπτωση όμως, αρμόδια για να κρίνει αν αποδεικνύεται η ταυτότητα των εκλογέων, με οποιοδήποτε έγγραφο ή χωρίς αυτό είναι η Εφορευτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση που εκλογέας δεν είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό εγγραφής στα Δημοτολόγια του Δήμου που είναι εγγεγραμμένος. Το πιστοποιητικό αυτό θα είναι εις διπλούν και θα εκδοθεί για την ψηφοφορία και για τις συγκεκριμένες εκλογές (συγκεκριμένα θα φέρει την ένδειξη «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ……». Το ένα θα επισυναφθεί στον εκλογικό κατάλογο και το δεύτερο θα τοποθετηθεί στον εκλογικό σάκο με τα υπόλοιπα εκλογικά έγγραφα. Προκειμένου να ψηφίσει ο εκλογέας αυτός θα υπογράψει την σχετική δήλωση που προβλέπεται για τους διπλοεγγεγραμμένους και το ονοματεπώνυμό του θα προστεθεί χειρόγραφα στο τέλος του εκλογικού καταλόγου.

Οι διπλοεγγεγραμμένοι εκλογείς, οι οποίοι επισημαίνονται με το γράμμα Δ στο αριστερό περιθώριο του καταλόγου, προκειμένου να ψηφίσουν, πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την σχετική δήλωση. Οι δηλώσεις αυτές τοποθετούνται στον εκλογικό σάκο με τα υπόλοιπα εκλογικά έγγραφα.

Οι ετεροδημότες εκλογείς οι οποίοι επισημαίνονται με το γράμμα Ε στο αριστερό περιθώριο του καταλόγου, απαγορεύεται να ψηφίσουν στη βασική τους εκλογική περιφέρεια, δεν θεωρούνται εγγεγραμμένοι και αφαιρούνται από το σύνολο των εγγεγραμμένων του Εκλογικού Τμήματος.

Οι διπλοεγγεγραμμένοι και ετεροδημότες εκλογείς οι οποίοι επισημαίνονται με το γράμματα ΔΕ στο αριστερό περιθώριο του καταλόγου, απαγορεύεται να ψηφίσουν στη βασική τους εκλογική περιφέρεια, δεν θεωρούνται εγγεγραμμένοι και αφαιρούνται από το σύνολο των εγγεγραμμένων του Εκλογικού Τμήματος. Προκειμένου να ψηφίσουν στο εκλογικό τμήμα του Δήμου στον οποίο διαμένουν και έχουν υποβάλλει αίτηση ετεροδημότη, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την σχετική δήλωση. Οι δηλώσεις αυτές τοποθετούνται στον εκλογικό σάκο με τα υπόλοιπα εκλογικά έγγραφα.

Οι εκλογείς άλλου κράτους – Μέλους της Ε.Ε. οι οποίοι επισημαίνονται με το γράμματα ΚΜ στο αριστερό περιθώριο του καταλόγου,  προκειμένου να ψηφίσουν, πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την σχετική δήλωση, ότι δεν ψήφισαν σε άλλη χώρα. Οι δηλώσεις αυτές τοποθετούνται στον εκλογικό σάκο με τα υπόλοιπα εκλογικά έγγραφα.

Οι εκλογείς επιστολικής Ψήφου, οι οποίοι επισημαίνονται με το γράμμα Τ στο αριστερό περιθώριο του καταλόγου, δεν ψηφίζουν στην βασική τους εκλογική περιφέρεια, δεν θεωρούνται εγγεγραμμένοι και αφαιρούνται από το σύνολο των εγγεγραμμένων του Εκλογικού Τμήματος.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 21 του Νόμου 5083/2024, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του πέρατος της συλλογής των φακέλων επιστροφής επιστολικής ψήφου, το Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση τις ενδείξεις που έχουν καταχωρίσει οι Επιτροπές Συλλογής Επιστολικής Ψήφου, αποστέλλει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του οικείου δήμου κατάλογο εκλογέων ανά εκλογικό τμήμα, α) οι οποίοι, αν και είχαν εγγραφεί στους καταλόγους επιστολικής ψήφου, δεν απέστειλαν φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου ή β) των οποίων, δεν παρελήφθη εμπροθέσμως, δηλαδή έως τις 17:00 της 8ης Ιουνίου 2024, από την Επιτροπή Συλλογής Επιστολικής Ψήφου ο ανωτέρω φάκελος. Το Υπουργείο Εσωτερικών μεριμνά ώστε να μην μπορεί να αλλοιωθεί το περιεχόμενο του καταλόγου. Οι οικείοι δήμοι τυπώνουν και διανέμουν αμελλητί τους σχετικούς καταλόγους επί αποδείξει στα οικεία εκλογικά τμήματα, ώστε οι ανωτέρω εκλογείς των περιπτώσεων α) και β) να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, την ημέρα της διενέργειας των εκλογών, δηλαδή την 9η Ιουνίου 2024, μετά από τις 11:00 και έως το πέρας της ψηφοφορίας, στο εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ασκούσαν το εκλογικό τους δικαίωμα αν δεν είχαν υποβάλει αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου, αφού πρώτα ο δικαστικός αντιπρόσωπος διαπιστώσει την εγγραφή τους στους καταλόγους που το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε διαμέσου του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του οικείου δήμου κατά τα προαναφερθέντα.

            Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα στο Εκλογικό Τμήμα που είναι διορισμένος, ψηφίζοντας τους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειας αυτής, για Ευρωεκλογές και για Βουλευτικές Εκλογές συμπληρώνοντας Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει σε ποιο Δήμο, ποιας Εκλογικής Περιφέρειας είναι εγγεγραμμένος, η οποία θα τοποθετηθεί στον εκλογικό σάκο με τα υπόλοιπα εκλογικά έγγραφα. Για το λόγο αυτό γίνεται αναφορά στο Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής μπορούν να ψηφίσουν και στο Εκλογικό Τμήμα που εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους. Για το λόγο αυτό γίνεται αναφορά στο Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας. Η ίδια διαδικασία, ισχύει και για τον διερμηνέα της τούρκικης γλώσσας.

Ο Γραμματέας ψηφίζει μόνο στο Εκλογικό Τμήμα που είναι εγγεγραμμένος.

Οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών ψηφίζουν στο Εκλογικό Τμήμα που είναι εγγεγραμμένοι.

 

2) Άσκηση εκλογικού δικαιώματος.

Μετά την αναγνώριση της ταυτότητας του εκλογέα, το μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής που χειρίζεται τον εκλογικό κατάλογο, διαγράφει τον εκλογέα από τον κατάλογο και αντίστοιχα ο Γραμματέας καταγράφει τον εκλογέα αυτόν (αύξων αριθμός, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και αριθμό εκλογικού καταλόγου) στο Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας.

Σε κάθε εκλογέα δίνεται ένας φάκελος ο οποίος σφραγίζεται με την σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και μονογράφεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο την στιγμή της παράδοσης.

Καλό θα είναι ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος να έχει μπροστά του, το πολύ τριάντα φακέλους (όσες και οι σειρές ανά σελίδα του Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ελέγξεις, αν οι φάκελοι που έχουν δοθεί, αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθμό του Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.

Απαγορεύεται να δοθεί δεύτερος φάκελος σε εκλογέα, για οποιοδήποτε λόγο και αν δεν καταστραφεί ο πρώτος από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο.

Μαζί με το φάκελο δίδεται στον εκλογέα και πλήρης σειρά των ψηφοδελτίων (όλων των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων), καθώς και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.

Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να δίνονται στους εκλογείς, με διαφορετική σειρά, κάθε φορά.

Σε περίπτωση έλλειψης ψηφοδελτίων οποιοδήποτε συνδυασμού, επιτρέπεται ο εκλογέας να χρησιμοποιήσει λευκό ψηφοδέλτιο της ιδίας απόχρωσης με τα έντυπα ψηφοδέλτια. Στο ψηφοδέλτιο αυτό, πριν δοθεί στον εκλογέα, θα τεθεί η σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, θα σημειωθεί η ημερομηνία της εκλογής και θα μονογραφεί από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Στη συνέχεια ο εκλογέας θα πάρει το ψηφοδέλτιο αυτό μαζί με τα ψηφοδέλτια όλων των υπόλοιπων συνδυασμών, θα αποχωρίσει στο παραβάν και θα αναγράψει ο ίδιος (όχι τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής), το όνομα του Συνδυασμού και τα ονόματα των υποψηφίων του Συνδυασμού, της επιλογής του. Διευκρινίζεται ότι τα λευκά ψηφοδέλτια χρησιμοποιούνται από την Εφορευτική Επιτροπή μόνο όταν κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας διαπιστωθεί έλλειψη εντύπων ψηφοδελτίων ή καθυστερήσει ο ανεφοδιασμός με έντυπα.     

            Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος οφείλει την ίδια στιγμή, να κάνει μνεία στο Πρακτικό Νο2, του γεγονότος αυτού. Μετά την σύνταξη του Πρακτικού, η ψηφοφορία συνεχίζεται κανονικά με τα λευκά ψηφοδέλτια.   

Ακολούθως ο εκλογέας εισέρχεται στο παραβάν, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο της επιλογής του στο φάκελο, αφού προηγουμένως εκφράσει την προτίμηση του σημειώνοντας σταυρό, υπέρ ενός ή παραπάνω υποψηφίων, δεξιά ή αριστερά του ονόματός τους, χωρίς να είναι θεατός.

Αν ο εκλογέας, λόγω γήρατος, αναπηρίας, αναλφαβητισμού κλπ. αδυνατεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, μπορεί να ζητήσει την συνδρομή του Δικαστικού Αντιπροσώπου ή άλλου μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να την παράσχουν (βλέπε παρακάτω).

Απαγορεύεται ο εκλογέας να τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο της επιλογής του εκτός παραβάν.

            Απαγορεύεται να εισέλθει στο παραβάν, μαζί με τον εκλογέα, τρίτο πρόσωπο πλην του Δικαστικού Αντιπροσώπου.

Στη συνέχεια ο εκλογέας, αφού κολλήσει το φάκελο, προσέρχεται στην κάλπη με το φάκελο και τον ρίχνει στην κάλπη.

Απαγορεύεται να απομακρυνθεί εκλογέας από την αίθουσα αν δεν ρίξει το φάκελο στην κάλπη.    

            Μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός του, ο εκλογέας παραλαμβάνει την ταυτότητά του και αποχωρεί από την αίθουσα.

Απαγορεύεται η παραμονή εντός του Εκλογικού Δικαιώματος, των εκλογέων που έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα.  

           

            Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται με την ίδια σειρά σε περίπτωση διπλών ή τριπλών εκλογών (Περιφερειακές, Δημοτικές και Ευρωεκλογές) και στο Εκλογικό Τμήμα υπάρχουν παραπάνω από μία κάλπες.

Σε περίπτωση διπλών ή τριπλών εκλογών (Περιφερειακές, Δημοτικές και Ευρωεκλογές), οι εκλογικοί φάκελοι διαφέρουν σε χρώμα ή σε μέγεθος.

Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής οφείλουν να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, ώστε οι εκλογείς κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, να ρίχνουν τον σωστό φάκελο στην αντίστοιχη κάλπη. Σε ενδεχόμενο λάθος η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά.

Σε καμία περίπτωση δεν αποσφραγίζεται η κάλπη κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας.

 

3) Διευκολύνσεις Εκλογέων.

Εκλογείς που δεν μπορούν να παραμείνουν για πολύ ώρα στην αίθουσα, λόγω ασθενείας, αναπηρίας, εγκυμοσύνης, υπερήλικες, κλπ. καθώς και όσοι καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες (αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, Αστυνομικοί και υπάλληλοι που εκτελούν υπηρεσία για τις εκλογές) ψηφίζουν κατά προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό απευθύνονται στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τους εξυπηρετήσει.

Εκλογείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν κινητικό πρόβλημα και δεν μπορούν να εισέλθουν εντός του Εκλογικού Κέντρου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την συνδρομή του Δικαστικού Αντιπροσώπου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια ώστε αυτοί, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με κάθε δυνατό τρόπο (πχ. εκλογέας με αναπηρικό καροτσάκι ή εκλογέας ο οποίος έχει μετακινηθεί στο εκλογικό κέντρο με αυτοκίνητο κλπ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, διακόπτει την ψηφοφορία, παίρνει μαζί του τον φάκελο, μια πλήρης σειρά των ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών, ένα λευκό ψηφοδέλτιο και ένα στυλό και μαζί με ένα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, πηγαίνει στο μέρος οπού ο εκλογέας μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, χωρίς να είναι θεατός. Στη συνέχεια παραλαμβάνει το φάκελο κλειστό και τον ρίχνει στην κάλπη παρουσία των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων των Συνδυασμών.

Εκλογείς οι οποίοι είναι αναλφάβητοι ή δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο (γήρας, αναπηρία, τύφλωση κλπ.) αδυνατούν να εκφράσουν την προτίμησή τους, σημειώνοντας σταυρό υπέρ ενός ή παραπάνω υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο της επιλογής τους, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την συνδρομή του Δικαστικού Αντιπροσώπου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, διακόπτει την ψηφοφορία, εισέρχεται μαζί με τον εκλογέα στο παραβάν, σημειώνει το σταυρό υπέρ ενός ή παραπάνω υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο της επιλογής του εκλογέα. Στη συνέχεια κολλάει το φάκελο και τον ρίχνει στην κάλπη παρουσία των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων των Συνδυασμών.

Σε κάθε περίπτωση ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, έχει το δικαίωμα να προβεί σε ενέργειες, προκειμένου να διευκολύνει τους εκλογείς που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα, ώστε αυτοί να μπορέσουν να ασκήσουν κανονικά το εκλογικό τους δικαίωμα.

Για τη διευκόλυνση των εκλογέων με ειδικές ανάγκες εκδίδεται ξεχωριστή οδηγία του Υπουργού Εσωτερικών.

 

4) Παράταση της ψηφοφορίας.

Μετά τη παρέλευση της καθορισμένης ώρας λήξης της ψηφοφορίας (00:07 μμ.), αφού διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ακόμη εκλογείς που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία μέχρι και δύο ώρες και γίνεται μνεία για την παράταση της ψηφοφορίας, σε σχετική παράγραφο στο Πρακτικό Νο2.

Η ψηφοφορία μπορεί να διακοπεί μόνο για εξαιρετικούς λόγους (πχ. αδιαθεσία μέλους Εφορευτικής Επιτροπής κλπ.). Και σε αυτήν την περίπτωση με πρωτοβουλία του Δικαστικού Αντιπροσώπου, παρατείνεται η  ψηφοφορία για το χρονικό διάστημα ίσο με την διάρκεια της διακοπής και γίνεται μνεία για την παράταση της ψηφοφορίας, σε σχετική παράγραφο στο Πρακτικό Νο2.

5) Τήρηση της τάξης κατά την ψηφοφορία.

Η φροντίδα για την τήρηση της τάξης στον τόπο της ψηφοφορίας και η ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας είναι αρμοδιότητα του Δικαστικού Αντιπροσώπου και της Εφορευτικής Επιτροπής.

Στο τόπο της ψηφοφορίας ή στον ευρύτερο χώρο (πχ. αυλή σχολείου), δεν επιτρέπεται να πλησιάσει οποιοσδήποτε που φέρει όπλο ή άλλο ενδεδειγμένο για επίθεση όργανο.

Η είσοδος στο Εκλογικό Κέντρο επιτρέπεται μόνο σε όσους εκτελούν τα προβλεπόμενα από την εκλογική νομοθεσία καθήκοντα (μέλη Εφορευτικής Επιτροπής, Αντιπρόσωποι Συνδυασμών κλπ.), στους εκλογείς που προσέρχονται να ψηφίσουν, στους άνδρες της φρουράς ή στους αστυνομικούς που είναι ορισμένοι για την φύλαξη του Εκλογικού Τμήματος  και στους υπάλληλους των Ο.Τ.Α. που είναι ορισμένοι για την μεταφορά των τηλεγραφημάτων με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.

Φρόνιμο είναι ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος να μην επιτρέψει οποιαδήποτε συζήτηση με πολιτικό ή κομματικό περιεχόμενο, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν εντάσεις και παρεξηγήσεις μεταξύ των μελών τις Εφορευτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων των Συνδυασμών.

 

6) Παρακολούθηση ψηφοφορίας από ανταποκριτές Μ.Μ.Ε.

Στους Έλληνες δημοσιογράφους και τους εκδότες του περιοδικού τύπου επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή τους στο Εκλογικό Κέντρο με την επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας ή ταυτότητας της Ένωσης Συντακτών.

Στους ανταποκριτές ξένου τύπου, ραδιοφώνου και τηλεόρασης, κινηματογραφιστές, φωτορεπόρτερ και στους διερμηνείς που θα τους συνοδεύουν, καθώς και σε τυχόν παρατηρητές του ΟΑΣΕ, επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή τους στο Εκλογικό Κέντρο, με την προϋπόθεση ότι θα είναι εφοδιασμένοι με ειδικές Ταυτότητες της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης.

Η είσοδος και η παρουσία των ανωτέρω προσώπων στο Εκλογικό Τμήμα, δεν εμποδίζει και δεν προκαλεί καθυστερήσεις στη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

 

ΣΤ. ΤΕΛΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ.

 

Την καθορισμένη ώρα λήξης της ψηφοφορίας (00:07 μμ.) ή μετά την λήξη της παράτασης που δόθηκε σύμφωνα με το Πρακτικό Νο2, ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος (Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής) κηρύσσει την περάτωσή της και κλείνονται οι πόρτες του εκλογικού καταστήματος.

Απαγορεύεται η είσοδος οποιουδήποτε, μετά το κλείσιμο της πόρτας του εκλογικό καταστήματος, μέχρι και την ολοκλήρωση της διαλογής ψήφων υπέρ των υποψηφίων των συνδυασμών, πλην του υπάλληλου των Ο.Τ.Α. που είναι ορισμένος για την μεταφορά των τηλεγραφημάτων με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.

Κρίνεται σκόπιμο, με εντολή του Δικαστικού Αντιπροσώπου, να κλείσουν τα κινητά τηλέφωνα των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, του Γραμματέα και των Αντιπροσώπων των Συνδυασμών μέχρι και την ολοκλήρωση της διαλογής ψήφων.

Στη συνέχεια κλείνεται το πρωτόκολλο ψηφοφορίας με σχετική πράξη και υπογράφεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, το Γραμματέα και τους παρόντες Αντιπρόσωπους των Συνδυασμών.

Ακολούθως, ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος καθορίζει τα καθήκοντα του κάθε μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής και του Γραμματέα.

Στο σημείο αυτό, και πριν το άνοιγμα της κάλπης, καλό θα είναι ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, να κάνει μια ενημέρωση στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, για την διαδικασία που θα ακολουθήσει, δηλαδή τον τρόπο καταμέτρησης των φακέλων, τον τρόπο διαλογής των ψηφοδελτίων (αρίθμηση, μονογράφηση κλπ.), την εξακρίβωση της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων και τις περιπτώσεις που συνιστούν ακυρότητα.

 

1) Άνοιγμα κάλπης και καταμέτρηση φακέλων.

Ο Δικαστικός αντιπρόσωπος ανοίγει της κάλπη. Ο ίδιος μαζί με την συνδρομή των μελών της Εφορευτικής και του Γραμματέα καταμετρούν τους φακέλους, χωρίς να τους ανοίξουν.

Το αποτέλεσμα της καταμέτρησης των φακέλων αναγράφεται  (ολογράφως και αριθμητικώς) στο Πρακτικό Νο2.

Μετά το τέλος της καταμέτρησης οι φάκελοι τοποθετούνται και πάλι στην κάλπη.

Αν από την καταμέτρηση των φακέλων προκύψει διαφορά μεταξύ του αριθμού των φακέλων και των εκλογέων που ψήφισαν, επαναλαμβάνεται η καταμέτρηση.

Ακολούθως απαιτείται να γίνει παραβολή μεταξύ των εκλογέων που ψήφισαν (προσμετρούνται και όσοι ψήφισαν χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο),  σύμφωνα με το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και των μη ψηφισάντων από τον εκλογικό κατάλογο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει παραληφθεί η καταγραφή εκλογέων που ψήφισαν στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.

Αν και πάλι προκύψει διαφορά, ελέγχεται αν υπάρχουν φάκελοι που δεν φέρουν την σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που βρεθούν ασφράγιστοι φάκελοι τόσοι, όσοι και οι πλεονάζοντες, αφαιρούνται και πετιούνται, ώστε να συμφωνήσει ο αριθμός των ψηφισάντων με τους φακέλους.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των ασφράγιστων φακέλων είναι παραπάνω από αυτούς που πλεονάζουν, τότε αφαιρούνται και πετιούνται στην τύχη τόσοι ασφράγιστοι φάκελοι όσοι είναι πλεονάζοντες, ώστε να συμφωνήσει ο αριθμός των ψηφισάντων με τους φακέλους.

Εάν και πάλι ύστερα από των πέταγμα των ασφράγιστων φακέλων υπάρχουν πλεονάζοντες, τότε αφαιρούνται και πετιούνται στην τύχη, από τους σφραγισμένους φακέλους όσοι είναι και οι πλεονάζοντες, ώστε να συμφωνήσει ο αριθμός των ψηφισάντων με τους φακέλους. Στην περίπτωση αυτή, οι φάκελοι που αφαιρούνται και πετιούνται, ανοίγονται και καταγράφεται το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων που βρίσκονται σε αυτούς, στην ειδική θέση του Πρακτικού Νο2, τα οποία (ψηφοδέλτια) όμως δεν υπολογίζονται στην διαλογή.

Στον εκλογικό νόμο δεν προβλέπεται διαδικασία, αν από την καταμέτρηση προκύψουν λιγότεροι φάκελοι από τους εκλογείς που ψήφισαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή το πρόβλημα καταγράφεται στο Πρακτικού Νο2.

Στη περίπτωση διπλών ή τριπλών εκλογών (Περιφερειακών, Δημοτικών, Διαμερισματικών Ενοτήτων και Ευρωεκλογών) και στο Εκλογικό Τμήμα υπάρχουν παραπάνω από μία κάλπες, η σειρά που θα ανοίξει κάθε κάλπη καθορίζεται με οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 

2) Διαλογή ψηφοδελτίων.

Μετά την καταμέτρηση των φακέλων αρχίζει η αποσφράγιση τους.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ανοίγουν με ιδιαίτερη προσοχή τους φακέλους και τοποθετούν τα ψηφοδέλτια ανοιχτά πάνω στο τραπέζι, όπου θα καθίσει ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος. Σε περίπτωση που κάποιο ψηφοδέλτιο σκιστεί κατά το άνοιγμα, γίνεται σχετική σημείωση πάνω στο ψηφοδέλτιο από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και υπογράφεται από αυτόν.

Στη συνέχεια ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος δίνει στο Γραμματέα και στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, που έχει ο ίδιος ορίσει, τα βιβλία διαλογής για την καταγραφή των ψηφοδελτίων.

Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος παίρνει ένα – ένα το κάθε ψηφοδέλτιο.

Ελέγχει την εγκυρότητά του.

Θέτει την μονογραφή του σε αυτό.

Το αριθμεί κατά την σειρά εξαγωγής του και καταγράφει τον αριθμό πάνω στο ψηφοδέλτιο.

Ο αριθμός του κάθε ψηφοδελτίου είναι μοναδικός, ανεξαρτήτως συνδυασμού.    

Ανακοινώνει τον αύξοντα αριθμό και το συνδυασμό που το έλαβε.

Καταγράφει ολογράφως πάνω στο κάθε ψηφοδέλτιο τον συνολικό αριθμό των σταυρών του ή την ανυπαρξία τους και θέτει την μονογραφή του δίπλα σε κάθε σταυρό προτίμησης.

Ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων που έλαβαν σταυρό προτίμησης.

Σε περίπτωση που ψηφοδέλτιο δε φέρει σταυρό προτίμησης, αυτό θεωρείται έγκυρο και προσμετράτε υπέρ του συνδυασμού. Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος θα πρέπει να αναγράψει «κανένας σταυρός» και να μονογράψει (αποφυγή προσθήκης σταυρού εκ των υστέρων).

Σε περίπτωση που ψηφοδέλτιο έχει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης, θεωρείται έγκυρο και προσμετράτε υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί προτίμησης. Και σε αυτή την περίπτωση ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, καταγράφει ολογράφως πάνω στο ψηφοδέλτιο τον συνολικό αριθμό των σταυρών του και θέτει την μονογραφή του δίπλα σε κάθε σταυρό προτίμησης.

Σε κάθε ψηφοδέλτιο, η αρίθμηση, η μονογραφή, η αναγραφή ολογράφως του συνολικού αριθμού των σταυρών προτίμησης και η μονογραφή δίπλα σε κάθε σταυρό προτίμησης, είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση που ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος δεν θέσει δίπλα στους σταυρούς προτίμησης την μονογραφή του και δεν αναγράψει τον συνολικό αριθμό αυτών, το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο αλλά προσμετράτε μόνο υπέρ του συνδυασμού.

Ταυτόχρονα ο Γραμματέας και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό, καταχωρούν αντίστοιχα, τον αριθμό του ψηφοδελτίου στο βιβλίο διαλογής υπέρ των Συνδυασμών (έναν αριθμό σε κάθε κουτάκι) και τον ίδιο αριθμό στο βιβλίο διαλογής υπέρ των Υποψηφίων κάθε Συνδυασμού (έναν αριθμό σε κάθε κουτάκι) όταν υπάρχει σταυρός προτίμησης στο ψηφοδέλτιο.

Ακολούθως το Δικαστικός Αντιπρόσωπος τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο τραπέζι (μπροστά του) σε στοίβες, ανά Συνδυασμό.

Τα λευκά και τα άκυρα ψηφοδέλτια δεν αριθμούνται (δεν λαμβάνουν   αύξοντα αριθμό), ούτε αναγράφονται στα βιβλία διαλογής, μονογράφονται όμως από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και αναγράφονται στην πράξη που συντάσσεται στο Πρακτικό Νο2, μετά το τέλος διαλογής των ψήφων.

Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στο συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων.

 

 

 

3) Εγκυρότητα – Ακυρότητα ψηφοδελτίων.

Οι διατάξεις που προβλέπουν ακυρότητα των ψηφοδελτίων κατά την ψηφοφορία, πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, όπου σαφώς προκύπτουν ελαττώματα, που βάσιμα μπορεί να θεωρηθεί ότι οδηγούν στην παραβίαση του απορρήτου της ψηφοφορίας.

Ακυρότητα ψηφοδελτίων υπάρχει:

 • Όταν ο εκλογικός φάκελος είναι κενός.
 • Όταν το ψηφοδέλτιο δεν περιέχεται σε κανονικό εκλογικό φάκελο (διαφορά σε χρώμα, μέγεθος, κλπ.).
 • Όταν στον εκλογικό φάκελο περιέχονται περισσότερα ψηφοδέλτια του ιδίου ή διαφορετικού Συνδυασμού (έγκυρα ή άκυρα).
 • Όταν ο εκλογικός φάκελος, φέρει αλλοιώσεις, σημειωμένα στίγματα ή λέξεις ή φράσεις, υπογραμμίσεις, κλπ., τα οποία αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα και παραβιάζουν το απόρρητο της ψήφου, οπότε συνεπάγεται και ακυρότητα του ψηφοδελτίου που περιέχει ο φάκελος.
 • Όταν το ψηφοδέλτιο δεν είναι έντυπο (από αυτό που χορηγήθηκε από το Δημόσιο).
 • Όταν το ψηφοδέλτιο δεν είναι της συγκεκριμένης εκλογικής περιφέρειας.
 • Όταν στο ψηφοδέλτιο, σημειώνονται αλλοιώσεις, ή στίγματα ή λέξεις ή φράσεις, υπογραμμίσεις, κλπ., τα οποία αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα και παραβιάζουν το απόρρητο της ψήφου.
 • Όταν στο λευκό ψηφοδέλτιο που έχει συμπληρωθεί από τον εκλογέα, το όνομα του Συνδυασμού και τα ονόματα των υποψηφίων του Συνδυασμού της επιλογής του (λόγω έλλειψης ψηφοδελτίων), δεν έχει τεθεί η σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, η ημερομηνία της εκλογής και η μονογραφή του Δικαστικού Αντιπροσώπου.
 • Όταν στο λευκό ψηφοδέλτιο υπάρχουν λέξεις, φράσεις, γραμμές, στίγματα κλπ.

Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με στυλό ή μολύβι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης.

Ψηφοδέλτιο που φέρει οποιοδήποτε στίγμα, που μπορεί να προσδιορίζει την ταυτότητα του ψηφοφόρου, κρίνεται άκυρο. 

Ενδεικτικά:

 • Ψηφοδέλτιο που φέρει σταυρό προτίμησης οποιουδήποτε άλλου χρώματος (κόκκινο, πράσινο κλπ.), κρίνεται άκυρο.
 • Ψηφοδέλτιο που αντί για σταυρό προτίμησης φέρει γραμμή κάθετη ή πλάγια κρίνεται άκυρο.
 • Ψηφοδέλτιο που αντί για σταυρό προτίμησης φέρει ημισέληνο σε σχήμα παρένθεσης, κρίνεται άκυρο.
 • Ψηφοδέλτιο που αντί για σταυρό προτίμησης φέρει αστερίσκο, κρίνεται άκυρο.
 • Ψηφοδέλτιο που αντί για σταυρό προτίμησης φέρει τελεία, κρίνεται άκυρο.
 • Ψηφοδέλτιο που αντί για σταυρό προτίμησης φέρει σταυρό μέσα σε κύκλο, κρίνεται άκυρο.
 • Ψηφοδέλτιο που είναι κομμένο και είναι εμφανές ότι δεν σκίστηκε κατά το άνοιγμα του φακέλου, κρίνεται άκυρο.

Ενδεικτικά έγκυρα είναι τα ψηφοδέλτια:

 • Ψηφοδέλτιο που ο σταυρός προτίμησης είναι σημειωμένος κακότεχνα.
 • Ψηφοδέλτιο που ο σταυρός προτίμησης είναι σημειωμένος δεξιά των ονομάτων των υποψηφίων.
 • Ψηφοδέλτιο που ο σταυρός προτίμησης είναι σημειωμένος σε διάφορη πλευρά (δεξιά και αριστερά) των υποψηφίων.
 • Ψηφοδέλτιο που ο σταυρός προτίμησης είναι στο ενδιάμεσο κενό μεταξύ δύο υποψηφίων. Στη περίπτωση αυτή το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο και προσμετράτε υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί προτίμησης.
 • Ψηφοδέλτιο που ο σταυρός προτίμησης μοιάζει με Χ.
 • Ψηφοδέλτιο που ο σταυρός προτίμησης μοιάζει με ν.
 • Ψηφοδέλτιο που έχουν σημειωθεί δύο σταυροί προτίμησης αντί για ένα, δίπλα σε όνομα υποψηφίου.
 • Ψηφοδέλτιο που έχει παραπάνω από ένα σταυρό προτίμησης και έχουν σημειωθεί με διάφορο χρώμα μελάνης (μπλε και μαύρο μαζί).

 

Οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες ή Δήμαρχοι (δηλαδή οι επικεφαλής των Συνδυασμών), θεωρείται ότι λαμβάνουν σταυρούς προτίμησης το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων του Συνδυασμού, στο ψηφοδέλτιο του οποίου περιλαμβάνονται.

Κάποιοι εκλογείς εκτός του σταυρού προτίμησης υπέρ υποψηφίων του Συνδυασμού της επιλογής τους, σημειώνουν και σταυρό προτίμησης στον επικεφαλή του Συνδυασμού. Στην περίπτωση αυτή το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λαμβάνεται υπόψη μόνο ο σταυρός προτίμησης υπέρ του υποψηφίου.

Κρίνεται σκόπιμο, τα σχετικά ψηφοδέλτια για τα οποία υπάρχει αμφιβολία για την εγκυρότητά τους να κρατούνται τελευταία, χωρίς να αριθμηθούν και χωρίς να μονογραφούν από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, ώστε τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που είναι αρμόδια για αυτό και αφού λάβουν υπόψην τους την γνώμη του Δικαστικού Αντιπροσώπου, να κρίνουν με σύνεση,  εφαρμόζοντας την εκλογική νομοθεσία και με γνώμονα το απόρρητο της ψήφου και τη μη αλλοίωση της λαϊκής βούλησης.

Σε περίπτωση που αυτά κριθούν έγκυρα αριθμούνται και μονογράφονται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, όπως και τα υπόλοιπα.

 

4) Ενστάσεις

Για κάθε παράβαση της εκλογικής διαδικασίας κατά την διάρκεια της διεξαγωγής της ψηφοφορίας (μέσα ή έξω από το εκλογικό κατάστημα), καθώς και κατά την διάρκεια της διαλογής των ψηφοδελτίων, κάθε εκλογέας ή υποψήφιος ή Αντιπρόσωπος Συνδυασμών, δικαιούται να υποβάλει προς την Εφορευτική Επιτροπή ενστάσεις. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως και καταχωρούνται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών (Πρακτικό Νο2).

Η υποβολή οποιασδήποτε ένστασης, δεν διακόπτει την ψηφοφορία.

Η απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής είναι αιτιολογημένη και καταχωρείται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών (Πρακτικό Νο2).

            Ειδικά για την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων μπορούν να διατυπώσουν ένσταση, ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, κάθε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής και οι υποψήφιοι ή οι Αντιπρόσωποί τους.

            Για τις ενστάσεις αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή, είτε αμέσως, είτε μετά το τέλος της ψηφοφορίας, είτε μετά το τέλος της διαλογής των ψηφοδελτίων.

Η απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής είναι αιτιολογημένη,  αφού πρώτα ακούσει τη γνώμη του Δικαστικού Αντιπροσώπου, λαμβάνεται κατά πλειοψηφία και καταχωρείται υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών (Πρακτικό Νο2). Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Δικαστικού Αντιπροσώπου (Πρόεδρος Εφορευτικής Επιτροπής) υπολογίζεται διπλή.  

 

Ζ. ΠΕΡΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

 

Στη περίπτωση διπλών ή τριπλών εκλογών (Περιφερειακών, Δημοτικών, Διαμερισματικών Ενοτήτων και Ευρωεκλογών) και στο Εκλογικό Τμήμα που υπάρχουν παραπάνω από μία κάλπες, επαναλαμβάνεται ξεχωριστά για κάθε κάλπη, η καταμέτρηση των φακέλων, η διαλογή των ψηφοδελτίων, η συμπλήρωση των τηλεγραφημάτων, η συμπλήρωση και το κλείσιμο όλων των βιβλίων και το κλείσιμο του εκλογικού σάκου.  

 

Στη περίπτωση διπλών ή τριπλών εκλογών (Περιφερειακών, Δημοτικών, Διαμερισματικών Ενοτήτων και Ευρωεκλογών) και στο Εκλογικό Τμήμα που υπάρχουν παραπάνω από μία κάλπες, η σειρά εξαγωγής των αποτελεσμάτων και η αποστολή των τηλεγραφημάτων καθορίζεται με ξεχωριστή οδηγία του Υπουργού Εσωτερικών.

 

1) Κλείσιμο του Βιβλίου Διαλογής Ψήφων υπέρ Συνδυασμών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαλογής, αθροίζονται οι ψήφοι που έλαβε ο κάθε Συνδυασμός, κλείνεται το Βιβλίο Διαλογής Ψήφων υπέρ Συνδυασμών, με σχετική πράξη και υπογράφεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, το Γραμματέα και τους παρόντες Αντιπρόσωπους των Συνδυασμών.

Στο τέλος της μερίδας κάθε Συνδυασμού καταγράφεται το σύνολο των ψήφων που έλαβε ο Συνδυασμός.

 

2) Συμπλήρωση και αποστολή τηλεγραφήματος υπέρ Συνδυασμών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαλογής των ψηφοδελτίων και την συμπλήρωση του Βιβλίου Διαλογής Ψήφων υπέρ Συνδυασμών, ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, οφείλει να τηλεγραφήσει ή να ανακοινώσει εγγράφως με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο και χωρίς καθυστέρηση, στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας της Έδρας του Νόμου που υπάγεται το εκλογικό τμήμα, το αποτέλεσμα της διαλογής των ψήφων υπέρ Συνδυασμών.

Το σχετικό τηλεγράφημα που έχει δοθεί στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο μαζί με όλο το εκλογικό υλικό, είναι εις τετραπλούν και συνήθως είναι συμπληρωμένο με τα ονόματα του Συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, σύμφωνα με την προκήρυξη.

Το τηλεγράφημα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων στον εκλογικό κατάλογο (μετά την αφαίρεση των εκλογέων που επισημαίνονται με το γράμμα Ε δηλαδή ετεροδημότες) και των εκλογέων που ψηφίζουν με ειδικό εκλογικό κατάλογο (όπου υπάρχει).
 • Τον συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο ψηφοφορίας (προσμετρούνται και οι εκλογείς που έχουν ψηφίσει χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο πχ. ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος).
 • Τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων.
 • Τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων.
 • Τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων.
 • Τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε Συνδυασμός και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος.

 

Μετά την συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων και των στοιχείων του εκλογικού τμήματος, ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, υπογράφει το τηλεγράφημα, αναγράφει το ονοματεπώνυμό του (κάτω από την υπογραφή) και το σφραγίζει με την σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής (και τα τέσσερα αντίτυπα).

Ακολούθως το παραδίδει στον υπεύθυνο υπάλληλο του Δήμου για αυτό (αγγελιοφόρο), τα τρία αντίτυπα, ενώ το τέταρτο παραμένει στο εκλογικό τμήμα.             

 

3) Κλείσιμο του Βιβλίου Διαλογής Ψήφων υπέρ των Υποψηφίων των Συνδυασμών.

Στη συνέχεια αθροίζονται οι σταυροί προτίμησης που έλαβε ο κάθε Υποψήφιος όλων των Συνδυασμών, κλείνεται το Βιβλίο Διαλογής Ψήφων υπέρ των Υποψηφίων των Συνδυασμών, με σχετική πράξη και υπογράφεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, το Γραμματέα και τους παρόντες Αντιπρόσωπους των Συνδυασμών.

Στο τέλος της μερίδας κάθε Υποψηφίου του κάθε Συνδυασμού καταγράφεται το σύνολο των σταυρών προτίμησης που έλαβε ο Υποψήφιος.

 

4) Συμπλήρωση και αποστολή τηλεγραφήματος υπέρ των υποψηφίων των Συνδυασμών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαλογής των σταυρών προτίμησης και την συμπλήρωση του Βιβλίου Διαλογής Ψήφων υπέρ των Υποψηφίων των Συνδυασμών, ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, οφείλει να τηλεγραφήσει ή να ανακοινώσει εγγράφως με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο και χωρίς καθυστέρηση, στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας της Έδρας του Νόμου που υπάγεται το εκλογικό τμήμα, το αποτέλεσμα της διαλογής των σταυρών προτίμησης υπέρ των Υποψηφίων των Συνδυασμών.

Συνήθως στο σάκο με το εκλογικό υλικό υπάρχει μόνο ένα αντίτυπο του τηλεγραφήματος υπέρ των Υποψηφίων των Συνδυασμών, με συμπληρωμένα τα ονόματα των Υποψηφίων του κάθε Συνδυασμού, σύμφωνα με την προκήρυξη.

 

 

Το τηλεγράφημα αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έλαβε κάθε Υποψήφιος κάθε Συνδυασμού.

Μετά την συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων και των στοιχείων του εκλογικού τμήματος, ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, υπογράφει το τηλεγράφημα, αναγράφει το ονοματεπώνυμό του (κάτω από την υπογραφή) και το σφραγίζει με την σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.

Ακολούθως το παραδίδει στον υπεύθυνο υπάλληλο του Δήμου για αυτό (αγγελιοφόρο).

Είναι πολύ πιθανόν στις εκλογές τις 26-5-2019 να σταλούν τηλεγραφήματα για τους σταυρούς προτίμησης υπέρ των Υποψηφίων των Συνδυασμών μόνο για την εκλογική αναμέτρηση της Ευρωβουλής και όχι για τους σταυρούς προτίμησης υπέρ των Υποψηφίων των Συνδυασμών για τις εκλογικές αναμετρήσεις Περιφερειών, Δήμων και Διαμερισματικών Ενοτήτων λόγω της πληθώρας των ονομάτων.

 

5) Συμπλήρωση και κλείσιμο του Βιβλίου Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής (Πρακτικού Νο 2) και αντιγράφων αυτού.

Μετά την συμπλήρωση και την αποστολή των τηλεγραφημάτων ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής συμπληρώνουν το Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής (Πρακτικό Νο 2) και τα αντίγραφα αυτού.

Με την συμπλήρωση του Πρακτικού Νο2, συντάσσεται σχετική πράξη για το κλείσιμό του.

Στο Πρακτικό Νο2 γίνεται καταγραφή:

 • Η ημέρα, ο τόπος και το κατάστημα ψηφοφορίας.
 • Η ώρα έναρξης της ψηφοφορίας.
 • Τα στοιχεία και ένας αριθμός τηλεφώνου, του Δικαστικού Αντιπροσώπου, των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, του Γραμματέα και των Αντιπροσώπων των Συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων.
 • Η ώρα λήξης της ψηφοφορίας (με την τυχόν παράταση που έχει δοθεί).
 • Η ώρα αποσφράγισης της κάλπης και έναρξης της διαλογής ψήφων και σταυρών προτίμησης.
 • Η ώρα και η ημέρα του πέρατος της διαλογής ψήφων και σταυρών προτίμησης.
 • Ο συνολικός αριθμός (ολογράφως και αριθμητικώς) των εγγεγραμμένων εκλογέων στον εκλογικό κατάλογο (μετά την αφαίρεση των εκλογέων που επισημαίνονται με το γράμμα Ε δηλαδή ετεροδημότες) και των εκλογέων που ψηφίζουν με ειδικό εκλογικό κατάλογο (όπου υπάρχει).
 • Ο συνολικός αριθμός (ολογράφως και αριθμητικώς) των εκλογέων που ψήφισαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο ψηφοφορίας (προσμετρούνται και οι εκλογείς που έχουν ψηφίσει χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο πχ. ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος).
 • Ο συνολικός αριθμός (ολογράφως και αριθμητικώς) των φακέλων που βρέθηκαν στην κάλπη.
 • Ο αριθμός (ολογράφως και αριθμητικώς) των ψηφοδελτίων, που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα.   
 • Ο αριθμός (ολογράφως και αριθμητικώς) των άκυρων ψηφοδελτίων.
 • Ο αριθμός (ολογράφως και αριθμητικώς) των λευκών ψηφοδελτίων.
 • Ο αριθμός (ολογράφως και αριθμητικώς) των ψηφοδελτίων που προσβλήθηκαν ως άκυρα, αλλά κηρύχθηκαν έγκυρα.
 • Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που κηρύχθηκαν έγκυρα κατά την προηγούμενη περίπτωση) τα οποία έλαβε κάθε Συνδυασμός και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος.
 • Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που έλαβε κάθε Υποψήφιος κάθε Συνδυασμού.

Με την συμπλήρωση του Πρακτικού Νο2, συντάσσεται σχετική πράξη για το κλείσιμό του.

Στη συνέχεια αυτό χωρίζεται στα τέσσερα αντίτυπα (Πρωτοδικείο, Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη και Δήμαρχο) και υπογράφεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, το Γραμματέα και τους παρόντες Αντιπρόσωπους των Συνδυασμών τόσο στο πρωτότυπο όσο και στα αντίτυπα αυτού (οι υπογραφές σε όλα πρωτότυπες και όχι με καρμπόν).

 

Μετά το τέλος των παραπάνω εργασιών ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος τοποθετεί στον εκλογικό σάκο:

 • Τα ψηφοδέλτια σε δέματα κατά Συνδυασμό (με λάστιχα ή μέσα σε μεγάλους φακέλους).
 • Σε ιδιαίτερα δέματα ή φακέλους τοποθετούνται τα άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια.
 • Η υπεύθυνη δήλωση του Δικαστικού Αντιπροσώπου που θα αναφέρει σε ποιο Δήμο, ποιας Εκλογικής Περιφέρειας είναι εγγεγραμμένος, για να ψηφίσει.
 • Οι πράξεις διορισμού των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.
 • Τα έγγραφα διορισμού των Αντιπροσώπων των Συνδυασμών και των Αναπληρωτών.
 • Οι σχετικές βεβαιώσεις των στρατιωτικών, των αστυνομικών και όσων υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, που τους δόθηκαν από τις υπηρεσίες τους για το λόγο αυτό, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο που είναι εγγεγραμμένοι.

Στη συνέχεια ο εκλογικός σάκος κλείνεται και σφραγίζεται.

 

Εκτός εκλογικού σάκου παραμένουν: 

 • Ο εκλογικός κατάλογος.
 • Το Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.
 • Το Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, δηλαδή το Πρακτικό Νο1 και το πρωτότυπο του Πρακτικού Νο2.
 • Τα τρία αντίτυπα του Πρακτικού Νο2.
 • Το βιβλίο Διαλογής Ψήφων υπέρ Συνδυασμών.
 • Το βιβλίο Διαλογής Ψήφων υπέρ των Υποψηφίων των Συνδυασμών.
 • Το αντίγραφο του τηλεγραφήματος.
 • Η αναφορά του Δικαστικού Αντιπροσώπου προς τον οικείο Έφορο.
 • Ο φάκελος με τις υπεύθυνες δηλώσεις των διπλοεγγεγραμμένων εκλογέων.
 • Η συσκευή του κινητού τηλεφώνου (όπου έχει χρεωθεί).

 

Στη περίπτωση διπλών ή τριπλών εκλογών (Περιφερειακών, Δημοτικών, Διαμερισματικών Ενοτήτων και Ευρωεκλογών) και στο Εκλογικό Τμήμα που υπάρχουν παραπάνω από μία κάλπες, επαναλαμβάνεται ξεχωριστά για κάθε κάλπη, η καταμέτρηση των φακέλων, η διαλογή των ψηφοδελτίων, η συμπλήρωση και η αποστολή των τηλεγραφημάτων, η συμπλήρωση και το κλείσιμο όλων των βιβλίων και το κλείσιμο του εκλογικού σάκου.  

 

Έγγραφα που παραδίδονται στο Γραμματέα:

 • Έντυπο για την αποζημίωση του Γραμματέα.
 • Απόσπασμα του Πρακτικού Νο1 για το διορισμό του Γραμματέα.
 • Βεβαίωση προς τον Γραμματέα ότι διορίσθηκε Γραμματέας, η οποία υπογράφεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
 • Βεβαίωση προς το Γραμματέα ότι εκτέλεσε τα καθήκοντά του, η οποία υπογράφεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

    

Επίσης ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, στα πλαίσια των καθηκόντων τους και πριν την αποχώρησή τους από το εκλογικό κατάστημα, παραδίδουν στον υπάλληλο του Δήμου, που έχει ορισθεί ως υπεύθυνος, την κάλπη, την σφραγίδα, και το αχρησιμοποίητο εκλογικό υλικό.

Όπου δεν υπάρχει αρμόδιος υπάλληλος ή έχει αποχωρήσει τα παραπάνω αφήνονται στο εκλογικό κατάστημα.

 

Η . ΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας οφείλει να παραδώσει αυτοπροσώπως :

α) Στο Πρωτοδικείο:

 • Τον εκλογικό σάκο (σφραγισμένο)
 • Τον εκλογικό κατάλογο.
 • Το Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.
 • Το Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής, δηλαδή το Πρακτικό Νο1 και το πρωτότυπο του Πρακτικού Νο2.
 • Το βιβλίο Διαλογής Ψήφων υπέρ Συνδυασμών.
 • Το βιβλίο Διαλογής Ψήφων υπέρ των Υποψηφίων των Συνδυασμών.
 • Το αντίγραφο του τηλεγραφήματος.
 • Την αναφορά του Δικαστικού Αντιπροσώπου προς τον οικείο Έφορο.
 • Το φάκελο με τις υπεύθυνες δηλώσεις των διπλοεγγεγραμμένων εκλογέων.

β) Στον Περιφερειάρχη:

Ένα αντίτυπο του Πρακτικού Νο2.

γ) Στον Αντιπεριφερειάρχη:

Ένα αντίτυπο του Πρακτικού Νο2.

δ) Στον Δήμαρχο:

Ένα αντίτυπο του Πρακτικού Νο2.

ε) Στον υπάλληλο που έχει ορισθεί την συσκευή του κινητού τηλεφώνου

 

Για όλες τις παραπάνω ενέργειες ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, οφείλει να ζητήσει και να πάρει αποδείξεις παραλαβής.

 

Θ. ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

(ΑΡΘΡΟ 66 παρ. 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 26/2012)

 

Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, εκτός από τα καθήκοντά του κατά την εκλογική διαδικασία, έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ανακριτικού Υπαλλήλου.

Ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από μήνυση οποιουδήποτε πολίτη την ανάκριση για να εξακριβώσει όλες τις αξιόποινες πράξεις που έγιναν μέσα ή γύρω από το εκλογικό κατάστημα.

Κατά την άσκηση των ανακριτικών καθηκόντων ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος ενεργεί μόνος του δηλαδή χωρίς την σύμπραξη Γραμματέα, άλλου ανακριτικού υπαλλήλου ή μάρτυρα).

Τα ειδικά εκλογικά αδικήματα περιγράφονται από τα άρθρα 112 – 119 του Προεδρικού Διατάγματος 26/2012 και συγκεκριμένα:

 • Βία κατ΄ εκλογέων και εξαπάτηση αυτών (άρθρο 112).
 • Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας και νόθευση εκλογής (άρθρο 113).
 • Δωροδοκία ή δωροληψία κατά την εκλογή (άρθρο 114).
 • Διατάραξη της εκλογής (άρθρο 115).
 • Καταστροφή κάλπης κλπ. (άρθρο 116).
 • Ειδικά εκλογικά αδικήματα εκλογέων (άρθρο 117).
 • Ειδικά εκλογικά αδικήματα (άρθρο 118).
 • Λοιπά εκλογικά αδικήματα (άρθρο 119).      

 

Ανάλογα με την περίπτωση ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος οφείλει να συντάξει τις κατά νόμο εκθέσεις (έκθεση προφορικής μήνυσης, έκθεση ένορκης κατάθεσης μάρτυρα, έκθεση κατάσχεσης, έκθεση σωματικής έρευνας και κατάσχεσης, έκθεση απολογίας κατηγορουμένου, έκθεση βεβαίωσης αυτοφώρου αδικήματος και σύλληψης).

Διαβιβάζει τις μηνύσεις που του υποβλήθηκαν, όλες τις εκθέσεις των ανακριτικών πράξεων που συνέταξε και όλα τα σχετικά έγγραφα με την προανάκριση, στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Είναι προφανές ότι σε περίπτωση που ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος ασκήσει ανακριτικά καθήκοντα, θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερη υπευθυνότητα προσοχή και επιμέλεια.

Μετά το τέλος της εκλογικής διαδικασίας, ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος οφείλει να υποβάλει γραπτή αναφορά προς τον οικείο Έφορο, για κάθε αξιοσημείωτο γεγονός που έλαβε χώρα κατά τη διενέργεια της εκλογής.     

 

 

 

 

 

Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

 

1) Βεβαίωση προς τον Γραμματέα ότι διορίσθηκε Γραμματέας.

 

 

 

 

Η Εφορευτική Επιτροπή του……………Εκλογικού Τμήματος

Του Δήμου………………………

Της εκλογικής Περιφέρειας …………………………….

 

Π Ρ Ο Σ

 

Τ..  κ. ………………………………………………………………….

Κάτοικο ……………………………………………………………….

 

Σας ανακοινώνουμε ότι με σημερινή απόφασή μας, διορισθήκαμε γραμματέας της εφορευτικής επιτροπής, προς σύνταξη των πρακτικών και των λοιπών εγγράφων των……….………………………………………………….  Εκλογών, που διενεργούνται σήμερα στο πιο πάνω Εκλογικό Τμήμα.

Παρακαλούμε να αναλάβετε τα καθήκοντά σας.

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

A.

 

B.

 

Γ.

 

Δ.

2) Βεβαίωση προς τον Γραμματέα ότι εκτέλεσε τα καθήκοντα.

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………………………..

ΔΗΜΟΣ…………………………..

…………… ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Η      Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

 

Η εφορευτική επιτροπή του……………εκλογικού τμήματος…………..   Δήμου……………..της εκλογικής περιφέρειας …………………………….. βεβαιώνει ότι  … κ………..………………………………… κάτοικος ………………………. διορισμέν…. Γραμματέας, για τη σύνταξη των πρακτικών κ.λ.π. εργασιών του παραπάνω εκλογικού τμήματος εκπλήρωσε τα καθήκοντά του, αφού εργάσθηκε επί ……. ημέρ…, δηλ. κατά τις ……….. και…………..

 

……………………. την …………………………

 

…ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Α.

 

Β.

 

Γ.

 

Δ.

 

 

3) Υπεύθυνη δήλωση Δικαστικού Αντιπροσώπου.

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

….. υπογράφ…..  ………………………………………………………………….

ο Αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής του………………. Εκλογικού Τμήματος…………….. του Δήμου…………….Περιφερείας ………………. δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του Νόμου για ψεύτικη δήλωση ότι είμαι εγγεγραμμέν…… στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου ………………………………………… της Περιφέρειας

 

……………… την…………………..

Δηλ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Αναφορά προς τον Έφορο.

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ

Τ..  κ.  Έφορο Δικαστικών Αντιπροσώπων

Α Ν Α Φ Ο Ρ Α                              Της  Εκλογικής Περιφέρειας

Του……………………………..               Του Νομού……………………..

………………………………….

Δικαστικού Αντιπροσώπου

Του ……. Εκλογικού Τμήματος              Αφού περατώθηκαν οι εκλογές στο……

Του Δήμου…………………….            Εκλογικό Τμήμα, του Δήμου…..…………

Της Περιφέρειας………………           του Νομού………………… έχω την τιμή να

Του Νομού…………………….            σας αναφέρω ότι κανένα αξιοσημείωτο

γεγονός δεν συνέβη κατά την διάρκεια

αυτών, ούτε κάτι τέτοιο υπέπεσε στην

αντίληψη μου.

 

………………….την ………………              Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Υπόδειγμα Πρακτικού Ένστασης.

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

 

Σήμερα στις………………….  στο Εκλογικό Τμήμα……………………

κατατέθηκε από τον ..………………………………………………………………

ένσταση η οποία έχει ως εξής:

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Για την ένσταση που υποβλήθηκε από τον …………………………………………………………………………………………περί…………………………………………………………………………………….

η Εφορευτική Επιτροπή αφού συσκέφθηκε έκρινε (ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία) μετά από ψηφοφορία των ότι

 

 

 

 

Μετά από αυτά, η Εφορευτική Επιτροπή, αποφασίζει (ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία) με ψήφους……..έναντι…………… ότι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………την…………………….

 

…ΠΡΟΕΔΟΣ                                     Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

 

                                                             ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ