Συνάντηση με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης

 

Την Τετάρτη 19/6/24 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης των Προϊσταμένων των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών της Θεσσαλονίκης, του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και εκπροσώπων του Σ.Δ.Υ.Θ., του Προέδρου και της Γ. Γραμματέως, με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ. Ιωάννη Μπούγα και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Πάνο Αλεξανδρή.

Αντικείμενο της συνάντησης, αποτέλεσαν κυρίως σημαντικά θέματα που αναλύθηκαν από τον υφυπουργό δικαιοσύνης κ. Μπούγα και από τον Γ.Γ. Υπ. Δικαιοσύνης κ. Αλεξανδρή, όπως:

  • η ενοποίηση των δικαστηρίων ενόψει του δικαστικού χάρτη για την οποία έγινε ανάπτυξη λεπτομερειών και χρονοδιαγραμμάτων,
  • το κτιριακό πρόβλημα και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν σχετικά με την ανακαίνιση του υπάρχοντος κτιρίου.

Στη συνάντηση που κράτησε πάνω από δυόμισι ώρες συζητήθηκαν ουσιαστικά και διεξοδικά θέματα που απασχολούν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της δικαιοσύνης. O υφυπουργός παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να υλοποιήσει την ενοποίηση υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη μέσα στο χρονοδιάγραμμα, δηλσδή έως 15 Σεπτεμβρίου, λόγω των συμβατικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει για την εκταμίευση πόρων από το ταμείο ανάκαμψης. Επιπλέον είναι ενδιαφέρον το ότι διαφαίνεται να υπάρχει από το Υπουργείο αναγνώριση της πραγματικής κατάστασης στο χωρό. Στο συμπέρασμα αυτό μπορεί να οδηγήσει η πρόθεση πως τα κτίρια των Ειρηνοδικείων Βασιλικών και Κουφαλίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως αρχεία και με τουλάχιστον έναν υπάλληλο ενώ το το Περιφερειακό Πρωτοδικείο του Λαγκάδα δεν θα έχει ποινικό δικαστήριο.

Από τη πλευρά μας, μεταξύ άλλων, εκφράσαμε:

  • ξανά την αντίθεση μας στην ενοποίηση των υπηρεσιών και την αγωνία μας για τη λειτουργικότητα του νέου δικαστικού χάρτη ενώ τονίσαμε ότι η επιτάχυνση της δικαιοσύνης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων και την βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών.
  • την πάγια άποψη του συλλόγου για την ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου στη Θεσσαλονίκη, άποψη που φαίνεται να υιοθετείται από τους περισσότερους συνομιλητές μας και σίγουρα να θεωρείται από όλους ως η βέλτιστη λύση.
  • ότι βασική αιτία της υποστελέχωσης είναι η υποαμοιβόμενη εργασία των δικαστικών υπαλλήλων

Τέλος κατατέθηκε το ακόλουθο υπόμνημα:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΓΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 1

Πάγια αποζημίωση δικαστικών υπαλλήλων, λόγω των ειδικών συνθηκών

  1. Η αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρ. 30 Α5 Ν. 3205/2003 , όπως ισχύει για τους μέχρι και του βαθμού του Προέδρου Πρωτοδικών Δικαστικούς Λειτουργούς επεκτείνεται από …..2024 και στους υπαλλήλους των γραμματειών των πολιτικών – ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών, του Συμβουλίου της Επικρατείας, των διοικητικών δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας των διοικητικών δικαστηρίων με μείωση κατά 25%.

Κε. Υπουργέ, γνωρίζετε ότι πάγια θέση των δικαστικών υπαλλήλων της Ελλάδος είναι η επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών. Οι δικαστικοί υπάλληλοι με την ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο εξομοιώθηκαν με τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους, γεγονός που θα ήταν νόμιμο και δίκαιο εάν οι συνθήκες εργασίας ήταν όμοιες. Γνωρίζετε, όμως , κε. Υπουργέ ότι οι ειδικές συνθήκες εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων δημιουργούν συνθήκες ανάλογης αμοιβής τους και τους διαχωρίζει από τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι αποτελούν διακριτή κατηγορία υπαλλήλων, γι’ αυτό και το υπηρεσιακό τους καθεστώς ρυθμίζεται από το άρθ. 92 Σ και όχι από το άρθρ. 103 που εφαρμόζεται για τους δημοσίους υπαλλήλους. Πλήθος νομοθετημάτων προσδιορίζουν τον ρολο των δικαστικών υπαλλήλων στο δικαϊκό σύστημα, γι’ αυτό και η ιδιαίτερη αυτή υπηρεσιακής τους κατάστασης επέβαλε την ύπαρξη ξεχωριστού κώδικα. Σκοπός του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, κατ’ άρθρ. 1 Ν. 4798/2021, είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπρεπής, ορθολογική και δημιουργική εργασία τους και να επιτυγχάνεται η ουσιαστική συμβολή τους στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δικαστηρίων, καθώς και στην ποιότητα και το κύρος της Δικαιοσύνης.

Κε. Υπουργέ, γνωρίζετε ότι διαχρονικά οι δικαστικοί υπάλληλοι, ραχοκοκαλιά του συστήματος της απονομής δικαιοσύνης, προσφέρουν την εργασία τους σε δύσκολες συνθήκες, όλες οι αλλαγές στον χώρο της δικαιοσύνης στηρίχθηκαν και κατέστησαν αποτελεσματικές, γιατί συνέβαλαν και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Γνωρίζετε, επίσης, ότι το αίσθημα ευθύνης των δικαστικών υπαλλήλων συνάδει με τον χώρο στον οποίο εργάζονται, γι’ αυτό και δεν θα συναντήσετε δικαστικό υπάλληλο, που δεν θα δουλέψει πέραν του ωραρίου του, που δεν θα δουλέψει στο σπίτι του για τις επείγουσες υποθέσεις, που δεν θα καθίσει στα έδρανα του δικαστηρίου ή στον ανακριτικό γραφείο, στο γραφείο των βουλευμάτων για όσο χρόνο χρειαστεί πέραν του ωραρίου του.

Κε. Υπουργέ, στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο µισθολόγιο–βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» διαπιστώνουμε ότι ορισμένοι από τους στόχους του νόμου περί του ενιαίου μισθολογίου και βαθμολογίου των δημοσίων υπαλλήλων τυγχάνουν ανεφάρμοστοι λόγω της ιδιαιτερότητας της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, ο νόμος δημιουργεί την έννοια του κρατικού υπαλλήλου, προκειμένου να διασφαλιστεί αφ’ ενός η βέλτιστη δυνατή κατανοµή προσωπικού και εργασίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και αφ’ ετέρου ο εξορθολογισµός των εσωτερικών, άκρως γραφειοκρατικών διαδικασιών της διοίκησης που αφορούν στην κινητικότητα του προσωπικού, ωστόσο η κινητικότητα των δικαστικών υπαλλήλων σε άλλες θέσεις εργασίας του δημοσίου είναι απαγορευτική ως ο νόμος 4440/2016 ορίζει (άρθρ. 3 παρ. 4) .

Οι υπάλληλοι, όπως προβλέπει η αιτιολογική έκθεση, παύουν να ανήκουν αποκλειστικά στα οικεία υπουργεία. Ανήκουν στο Κράτος και διοικούνται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον οικείο Υπουργό, γεγονός ανεφάρμοστο, επίσης, γιατί οι δικαστικοί υπάλληλοι διοικούνται από τη δικαστική εξουσία και για την υπηρεσιακή τους κατάσταση αποφασίζει η δικαστική εξουσία. Επιπρόσθετα, ο νόμος 4024/2011 αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί η κινητικότητα των στελεχών του δηµόσιου τοµέα και να εξασφαλιστεί µε αυτό τον τρόπο, αφ’ ενός η αρτιότερη στελέχωση των υπηρεσιών µε προϊσταμένους ικανούς να ανταπεξέλθουν στις αυξηµένες ανάγκες για απόδοση των δηµοσίων υπηρεσιών, αφ’ ετέρου οι προϋποθέσεις υγιούς ανταγωνισµού για σταδιοδροµία στο δηµόσιο τοµέα- γι’ αυτό προβλέπει ανοικτή προκήρυξη µε δυνατότητα συµµετοχής όλων των υπαλλήλων των δηµοσίων υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων οργανικών µονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τµήµατος διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών πληροφορικής, µε δυνατότητα επέκτασης της ρύθµισης και για την πλήρωση των θέσεων προϊσταµένων επιπέδου Τµήµατος, όμως τα ανωτέρω τυγχάνουν επίσης ανεφάρμοστα, καθόσον η πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων Δικαστικών Υπαλλήλων γίνεται δια των σχετικών διατάξεων του κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. Αξιοσημείωτη κι η εξής παρατήρηση, καθώς κατά την αιτιολογική έκθεση «Η εκτίµηση των υπηρεσιακών αναγκών, ανά υπηρεσία της κεντρικής ή αποκεντρωµένης διοίκησης, γίνεται περιοδικά, ανά δύο (2) έτη, από Ειδικό Συµβούλιο το οποίο συγκροτείται από τον Αντιπρόεδρο ή Πρόεδρο Τµήµατος του ΑΣΕΠ» , για τον λόγο ότι οι διορισμοί και η εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων γίνεται από τη σχολή Δικαστικών Λειτουργών-Δικαστικών Υπαλλήλων.

Κε. Υπουργέ, κατά τη θεωρία ιεράρχησης των αναγκών, ο εργαζόμενος χρειάζεται να ικανοποιήσει κάθε φορά ένα συγκεκριμένο επίπεδο ανάγκης, πριν ικανοποιήσει τις ανάγκες του σε επόμενο υψηλότερο επίπεδο, παραδόξως, o Έλληνας δικαστικός υπάλληλος αποδίδει τα μέγιστα καθημερινά στον εργασιακό του χώρο, επιμορφώνεται στη σχολή δικαστικών λειτουργών, επιμορφώνεται και χρησιμοποιεί τα πληροφοριακά συστήματα κλπ, χωρίς να έχει ικανοποιηθεί από το κράτος η 1η ανάγκη, αυτή της δίκαιης αμοιβής του.

Κε. Υπουργέ, είμαστε σίγουροι ότι θα τηρήσετε την προφορική σας δέσμευση και θα εντάξετε στην τρέχουσα συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό, τη σχετική δαπάνη για την επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών των δικαστικών υπαλλήλων, όπως μεριμνήσατε τον Δεκέμβρη του 2023 για τη αύξηση του σχετικού επιδόματος των αξιότιμων δικαστικών λειτουργών.

Θεσσαλονίκη 19 Ιουνίου

Για το Δ.Σ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here