Ανακοίνωση συγκρότησης Δ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά τη συνεδρίαση της 25ης Απριλίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Δ.Υ.Θ, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Τριαντάφυλλος Φούντας

γρ. 115A (τηλ. 7178)

6944942000

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κωνσταντίνος Βαφειάδης

γρ. 147 (τηλ. 7147)

6974051626

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Άννα Αρναούτη

γρ. 361 (τηλ. 7361)

6945714538

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Σοφία Γκιόκα

γρ. 253 (τηλ. 7253)

6944617374

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:

Χρυσούλα Αλεξανδρή

γρ. 24 (τηλ.7394)

6973332367

ΤΑΜΙΑΣ:

Σπυρούλα Αναστασίου- Παπιώτη

γρ. 433 (τηλ. 7433)

6973892913

ΜΕΛΗ:

Θεόδωρος Σταματέρης

γρ. 428 (τηλ. 7428)

6937391516

Μανώλης Κωνσταντινίδης

γρ. 117 (τηλ. 7117)

6932933770

Στράτος Κοσμόγλου

γρ. 109 (τηλ. 7109)

6936996501

 

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι στη διάθεση των συναδέλφων.

Θεσσαλονίκη 26 Απριλίου 2017

Για το Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τριαντάφυλλος Φούντας

Άννα Αρναούτη